Plan Kromkamp Sinderen (bouwkavels voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen)

 

Kromkamp Sinderen

In het hart van Sinderen ontstaat een nieuwe woonwijk van 23 woningen op de plaats van het voormalig metaalwarenbedrijf Kromkamp. Door haar ligging en unieke plek om te wonen, in het groen. De gemeente verkoopt 21 bouwkavels, de overige twee zijn particuliere bouwkavels.

Wonen op Sinderen

Sinderen is een gemoedelijk en hecht dorp met bijna 1.000 inwoners, dat mooi landelijk is gelegen in de Achterhoek. De inwoners wonen niet IN, maar OP Sinderen. Sinderen beschikt over een gezellig en multifunctioneel buurtschapshuis waar altijd wat te doen is en verschillende verenigingen hun onderdak hebben. Ook is er een basisschool en peuterspeelzaal. Binnen enkele minuten bent u in Varsseveld en Ulft waar alle voorzieningen zoals winkels, sportgelegenheden en horeca voor handen zijn.

Bouw u eigen droomhuis

Op een bouwkavel in plan Kromkamp bouwt u uw eigen woning. De woningen krijgen een traditionele bouwvorm en uitstraling. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen waaraan uw woning moet voldoen. De gemeente toetst uw bouwplan aan deze regels. Belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe woonwijk qua uitstraling en bebouwing moet aansluiten bij het ruimtelijk karakter van Sinderen. Uw bouwplan wordt ook getoetst aan het welstandsbeleid.

Enkele voorwaarden zijn: 

  • De bijgebouwen zij ondergeschikt en maken deel uit van de totale compositie van het gebouw.
  • De bouwhoogte en ook het kleur- en materiaalgebruik van de woning is afgestemd op de bebouwing in de omgeving. Hierbij wordt gedacht aan ingetogen kleuren en gedekte tinten die harmoniëren met elkaar.
  • Alle woningen bestaan uit maximaal twee lagen me een kap. De goothoogte bedraagt maximaal 6 meter en de hoogte van iedere woning maximaal 9 meter. 

Alle voorwaarden waaraan uw woning moet voldoen, kunt u vinden in het bestemmingsplan 

welstandsnota.

Verkavelingsplan eerste fase

Verkavelingplan Kromkamp Sinderen

Op bovenstaande tekening is de eerste fase van het bouwplan uitgewerkt (als u op het plaatje klikt krijgt u een grotere afbeelding). Er is een grote flexibiliteit binnen het verkavelingsplan van het plangebied Kromkamp voor wat betreft de exacte plek en de verschillende type (rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande) woningen. Uitgangspunt is wel dat het aantal woningen gelijk blijft, maar dat er geschoven kan worden in de kavelgrootte, het type woning en de plek van de woning.

Voor deze eerste fase heeft bouwbedrijf Heijnen uit Aalten al een plan voor 4 rijwoningen uitgewerkt. 

Meer weten over plan Kromkamp?

Wilt u meer weten over het bouwen van een huis in plan kromkamp? Dan kunt u contact opnemen met Angelique Hansen via tel. (0315) 292 292.