Overlast en bestrijding van dieren en ongedierte

Heeft u last van muizen, ratten, wespen, insecten of ander ongedierte? De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis.

Wat kunt u doen als u last heeft van onderstaande diersoorten?

Bijen

Een bijennest kunt u het best laten weghalen door een imker. Kijk hiervoor in de telefoongids of op een zoekmachine op internet.

Wespen

Wespen kunt u zelf bestrijden met een bestrijdingsmiddel. Ook kunt u een gespecialiseerd bedrijf vragen dit voor u te doen. Deze staan vermeld in het telefoonboek en/of op internet. Wespen in de openbare ruimte worden door de gemeente bestreden. Hier kunt u melding van maken via de Meldingenkaart.

Muizen en Ratten

Bij overlast van muizen en ratten, in het openbaar gebied en ook op uw privéterrein, moet u hiervan melding maken bij het landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming (KAD). Dit gaat niet meer via het meldingenpunt van de gemeente.

U kunt digitaal een melding doen bij het KAD of telefonisch contact met ze opnemen via 0317 - 419 660.

Informatie en tips over de preventie en bestrijding op de website van het KAD

Om vast te stellen om welke diersoort het gaat kunt u gratis uitwerpselen en schadebeelden laten onderzoeken door middel van een formulier via het KAD. Aan de hand hiervan ontvangt u dan de juiste informatie.

De meldingen via KAD over plaagdieren in het openbaar gebied worden direct aan de gemeente doorgegeven. De gemeente zet, als er gevaar is voor de volksgezondheid, een gespecialiseerd bedrijf in om deze effectief en met een minimale milieubelasting te bestrijden. 

Steenmarters

Als u een steenmarter in uw woning of op uw terrein heeft, mag u daar niet zomaar zelf iets aan doen. Steenmarters zijn een beschermde diersoort volgens de Wet Natuurbescherming.

De vaste verblijfplaatsen van deze dieren mogen niet verstoord worden. Uiteraard mogen de dieren ook niet gevangen of gedood worden. De gemeente Oude IJsselstreek heeft als standpunt dat preventie het beste werkt door het ontoegankelijk maken/afsluiten van plekken waar steenmarters niet gewenst zijn.

U kunt proberen de steenmarter te verjagen door bij de plek een radio aan te zetten, liefst afgestemd op een praatprogramma. Ze hebben namelijk een hekel aan lawaai. Maar nog beter is voorkomen dat ze uw huis binnenkomen. Een aantal tips hiervoor leest u op de website van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Lukt het niet de steenmarters te verjagen of voorkomen? Dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met een ecologisch adviesbureau. Zij kunnen u bijstaan met advies en het nemen van preventieve maatregelen.