Over Sociaal Domein

 

De gemeente is sinds januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog bij de Rijksoverheid en de provincie hoorden. Naast bestaande taken heeft de gemeente nieuwe taken gekregen op het gebied van de Wmo, is de gemeente verantwoordelijk voor alle Jeugdhulp en heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van werk en inkomen.

Dit proces wordt de decentralisatie of transitie sociaal domein genoemd. De decentralisatie van deze drie beleidsterreinen vindt plaats omdat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kan leveren.

Voor veel mensen die nu ondersteuning hebben vanuit de gemeente, de AWBZ of de jeugdzorg, of mensen in de sociale werkplaatsen, is er op 1 januari niets veranderd. In 2015 vinden er gesprekken plaats. Pas na deze gesprekken of als de indicaties aflopen of als de overgangstermijnen die mensen hebben voorbij zijn, krijgen de zorgontvangers te maken met het nieuwe systeem. De nieuwe werkwijze gaat direct in voor mensen die vanaf januari 2015 voor het eerst zijn aangewezen op ondersteuning van de gemeente.

In de nieuwe situatie zijn dingen anders georganiseerd
Wat kunt u in Oude IJsselstreek verwachten? Onder het motto 'Samen voor elkaar' informeren wij u op een zo duidelijk mogelijke manier over hoe de dingen in onze gemeente georganiseerd zijn. We proberen zoveel mogelijk samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties. Dat doen we door samen te overleggen, samen ervaringen en ideeën uit te wisselen en samen de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast zijn we gestart met een aantal testsituaties. Eén ding is zeker: wie echt zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen.

In het Beleidsplan Samen voor elkaar kunt u lezen hoe de gemeente richting geeft aan de vormgeving van al onze (toekomstige) taken binnen het sociaal domein, van de Wmo tot en met werk en inkomen (participatiewet) en van welzijn tot en met zorg.

Uw vraag centraal
Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor familie en bekenden, sporten, leuke dingen doen. Velen van ons redden zich prima. Maar wat als u een dagje ouder wordt? Of te maken hebt met een chronische ziekte of beperking? Of uw baan verliest of schulden hebt? Vaak bent u goed in staat om zelf een oplossing te vinden, al dan niet met hulp van bijvoorbeeld uw huisarts, een sociaal werker, een behulpzame vriend of mantelzorger. U kunt veel zelf, daar heeft u de gemeente niet voor nodig. Maar komt u er niet uit? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Als het nodig is helpen wij u op weg bij het vinden van -tijdelijke- (zorg)ondersteuning.

Wij stellen uw vraag of behoefte centraal en leiden u naar een oplossing die bij úw situatie past. Om dit proces te stroomlijnen hebben wij de website www.hulp.oude-ijsselstreek.nl ontwikkeld. Deze website kunt u zien als een (digitaal) verkeersplein waarop u zelf, als inwoner met een hulpvraag, uw weg kunt vinden. En waarop ook een wegwijzer staat in de persoon van eenconsulent Wmo of Jeugd. Via hulp.oude-ijsselstreek.nl wordt u op deze manier met uw vraag of behoefte zo snel mogelijk naar de goede plek geleid.

Achterhoekse gemeenten trekken samen op
De Achterhoekse gemeenten hebben inmiddels samen uitgangspunten geformuleerd voor de aanpak van de veranderingen in de Participatiewet en de decentralisaties AWBZ/Wmo en Jeugdzorg die op stapel staan. Centraal daarin staat het belang van de inwoners. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat de ondersteuning gericht moet zijn op het versterken van de eigen kracht van mensen/gezinnen. Verder is onder andere de ondersteuning straks zoveel mogelijk lokaal (dichtbij de inwoners), integraal en laagdrempelig georganiseerd. De visie is in maart 2013 door de gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vastgesteld. De gezamenlijk opgestelde visie is een basis en geeft richting. De komende tijd gaan de gemeenten samen verder met de voorbereidingen om tot een concrete aanpak te komen. Ook Wmo-raden, maatschappelijke organisaties en inwoners worden door de gemeenten hierbij nadrukkelijk betrokken.

Bekijk hier de visie van de Achterhoekse gemeenten: