Opvoeden en opgroeien

 

Sociaal domein Jeugd en gezin Opvoeden en opgroeien

Elke ouder of hulpverlener heeft wel eens opvoedvragen. Met deze opvoedvragen kunt u bijvoorbeeld bij het consultatiebureau terecht. Maar u kunt ook het Helpgewoon jeugdteam om advies vragen.

De meeste kinderen groeien vanzelf op. Toch kan het af en toe ook lastig zijn waardoor u vragen over de ontwikkeling, opvoeding of het gedrag van uw kind heeft. Het is normaal om vragen of zorgen te hebben. Maar het is belangrijk om hierover te praten. Zo kunt u voorkomen dat de zorgen of problemen groter worden.

Helpgewoon Jeugd

Jeugd & Zorg

In elke opvoedingsfase van kinderen is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. Helpgewoon Jeugd is er voor (aanstaande) ouders, verzorgers, andere familieleden, jongeren en professionals. U kunt er alle vragen over opvoeden en opgroeien stellen. Is er er opvoedingsondersteuning nodig? Dan kijkt u samen met de medewerkers van Helpgewoon Jeugd welke hulp het beste past in uw situatie. Als er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt er doorverwezen naar een jeugdconsulent van de gemeente.

In principe is Jeugdhulp er voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán soms doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar. Wanneer u gespecialiseerde jeugdhulp wilt aanvragen kunt u contact opnemen met het Toegangsteam van de gemeente. Als het nodig is, wordt u uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Een jeugdconsulent kijkt samen met u naar de beste oplossingen voor de problemen bij u thuis.

Verwijzing van een arts of specialist

Ook een jeugdarts of specialist kan u doorverwijzen naar jeugdhulp. Dan hoeft het niet meer geregeld te worden via de gemeente. En kunt u rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. 

Verschillende vormen van jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, vindt u op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat de mogelijkheden van hulp in uw persoonlijke situatie zijn? Dan kunt u contact opnemen met het Toegangsteam.

Bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp kunt u ondersteuning vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn. Hij kan u helpen om de weg te vinden bij zorg- en hulpverlening.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Soms valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor kan een jongere komt in aanmerking komen als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg nodig heeft. Of als er iemand in de nabijheid moet blijven of dat hij permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig? Dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Wilt u weten welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag dan voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Ouderschap

U komt ongeacht de situatie dingen tegen waar iedere vader of moeder mee te maken krijgen. Of u nu een baby, peuter, puber in huis hebt, of ouder bent van een adoptie- of pleegkind.

Veranderingen voor de relatie

De relatie tussen jullie verandert: je gaat samen opvoeden. Uw sociale leven verandert. Misschien willen u en uw partner nog een kind of zoekt u juist meer tijd voor uzelf. Als alleenstaande ouder deelt u uw leven vanaf nu met uw kind.

Verantwoordelijkheid

Iedere ouder wil zijn kind beschermen. U heeft de verantwoordelijkheid. Het kan zijn dat u zich wel eens onzeker voelt, of u nu voor het eerst ouder bent of al een volgend kind heeft . Die onzekerheid kan in sommige situaties omslaan in een schuldgevoel. Bijvoorbeeld als u het opvoeden moeilijk kunt combineren met werk of als u in scheiding ligt.

Zorgen om uw kind

Het is normaal dat u zich zorgen maakt om uw kind. Misschien heeft u wel extra zorgen omdat u een zorgintensief kind hebt. Of is er sprake van geldzorgen of huiselijk geweld. U wilt in elk geval een veilig thuis voor je kind. Weet dat u er als ouder niet alleen voor staat.

Binnenkort kunt u op deze pagina meer informatie vinden over allerlei onderwerpen. Heeft u meer vragen dan kunt u terecht bij helpgewoon jeugd of kunt u terecht bij de jeugdconsulenten via het toegangsteam van de gemeente.

Kinderopvang

Bekijk op de pagina kinderopvang alle informatie over kinderopvang en ook de locaties van kinderopvang in de gemeente Oude IJsselstreek.