Informatie over het coronavirus.

Onderwijs/jongeren

Kinderopvangorganisaties zijn per 11 mei volledig geopend. De vergoeding van de eigen bijdrage stopt per 8 juni 2020.

Basis- en speciaal onderwijs
Scholen in het (speciaal)basisonderwijs en kinderopvang waren vanaf 11 mei 50% geopend. Per 8 juni zijn zij volledig open. Dit geldt ook voor de BSO.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

De middelbare scholen gaan per 2 juni 2020 open op basis van de anderhalvemeter-regel, ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs gaan per 2 juni ook open. Gezien de groep leerlingen en de grote variatie in het speciaal voortgezet onderwijs, kan maatwerk nodig zijn. Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen, of dat bepaalde leerlingen om medische redenen vanaf 2 juni niet of nog niet volledig gebruik maken van het onderwijs op school.

Noodopvang
Noodopvang voor kinderen 0 - 12 jaar

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er, als het echt nodig is, noodopvang in de school en BSO en kinderdagverblijf mogelijk. De primaire verantwoordelijkheid voor opvang ligt bij kinderopvangorganisaties en scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen tussen 0 en 12 jaar in de periode tot 20 mei 2020 tot 8 juni 2020 voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen.

24-uurs opvang
Naast de noodopvang kunnen ouders in cruciale beroepen tot 8 juni 2020 gebruik maken van 24-uurs opvang indien dit noodzakelijk en niet anders geregeld kan worden.

In de afgelopen periode is er weinig tot geen gebruik gemaakt van de 24 uurs opvang waardoor in overleg met het onderwijs is besloten deze af te schalen naar éénlocatie tot de volledige openstelling van het basisonderwijs.  De hiervoor aangewezen 24- uurs locatie in Oude IJsselstreek is:

  • KDV Juut& Co te Ulft

Heeft uw kind ziekteverschijnselen? Dan moet hij of zij wel thuis blijven.

In deze FAQ  leest u de meest gestelde vragen na de persconferentie van 21 april 2020.

In deze FAQ leest u de meeste gestelde vragen na de persconferentie van 17 maart 2020

24-uurs opvang na 8 juni 2020
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. De dagopvang en de gastouderopvang zijn al sinds 11 mei volledig open. Met ingang van 8 juni is er geen noodopvang meer( dit geldt ook voor de kwetsbare kinderen) en wordt de 24-uursopvang afgebouwd.

Vanaf 8 juni is de 24-uurs opvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Hierbij geldt nog steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Hier gaat het om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Tevens geldt dit voor zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen).

Deze mogelijkheid blijft tot 1 juli beschikbaar.

Indien u hier een beroep op wilt doen dan kunt u zich wenden tot KDV Juut & Co te Ulft.

Meer info over noodopvang vindt u in het VNG advies aan gemeenten

Toezicht en handhaving
De veiligheid van kinderen staat ook tijdens deze uitzonderlijke situatie bij de noodopvang voorop. Toezichthouders van de GGD zijn echter wel opgeroepen om coulant om te gaan met de overmacht-situaties als gevolg van (de richtlijnen van het RIVM over) het coronavirus. Dit geldt ook voor de handhaving.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Hier vindt u de meest gestelde vragen over het onderwijs. Dit overzicht wordt aangevuld als er wijzigingen zijn.

Staat uw vraag hier niet tussen? Kijk dan even tussen de vragen en antwoorden van het RIVM.

Heeft u een vraag die niet hierboven staat of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de gemeente, via telefoonnummer: (0315) 292292 of mail naar info@oude-ijsselstreek.nl

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Of wel naar buiten mag, maar altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en verschillende veiligheidsregio’s dagen je uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken.

Deel jouw bijdragen in tekst, op video of foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag kiezen ze drie winnaars voor de weekprijzen: waardecheques van €50,-, €20,- en €10,-. Doe jij mee met slimmer chillen om corona te killen? Kijk voor veel leuke filmpjes en slimmer chillen tips die anderen al inbrachten op www.slimmerchillen.nl.

Deze video is gemaakt voor jongeren in de gemeente Oude Ijsselstreek; zij houden zich meestal goed aan de maatregelen rondom corona. Zij krijgen daarvoor een compliment van de wijkagent, jeugdboa, jongerenwerker en burgemeester. Ze worden ook opgeroepen om dit vol te houden! Want zoveel mogelijk thuis blijven en anderhalve meter afstand blijven belangrijk. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Videoboodschap: een boodschap voor alle jongeren in onze gemeente! 

De bibliotheek is vanaf 2 juni weer open. Wel met aangepaste openingstijden. Kijk daarvoor op hun website. 

De bibliotheek Achterhoekse Poort

  • Donderdag 2 april is besloten drie gebieden in Oude IJsselstreek te sluiten. Het ging om Parkeerplaats bij de Paasberg in Terborg;
  • Parkeerplaats aan de Munstermanstraat ter hoogte van huisnummer 6 in Silvolde en
  • De skatebaan op het DRU Industriepark in Ulft.

Begin juni zijn deze aanwijzingsbesluiten ingetrokken. Dat betekent dat de gebieden weer toegankelijk zijn.