Omgaan met geld en schulden

Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht (meer) op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat?

Bepaalde organisaties bieden  ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Samen met u gaan ze op zoek naar een oplossing. Wilt u meer informatie over het voorkomen van schulden, het afbetalen van schulden of als het niet meer lukt om er zelf uit te komen? Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Waarover wilt u iets weten?

Ondersteuning bij laag inkomen

Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek

Sociaal Raadslieden werk (Sensire)

Bijzondere bijstand

Kindpakket

Meedoenregeling

Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding gemeentebelasting

Kwijtschelding waterschapsbelasting (GBLT)

Voedselbank

Kledingbank

Minimannamarkt

NIBUD

Ondersteuning bij schulden

Stadsbank Oost Nederland

Schulddienstverlening

Schuldentelefoon

Sociaal Raadsliedenwerk

NIBUD

Zelfjeschuldenregelen.nl

Cursussen

Cursus Grip op de knip   
Cursus Voor hetzelfde geld            

Hulp en ondersteuning

Hulp bij belastingaangifte

Formulierenhulp

Schuldhulpmaatje