16 juli 2019

Zomerschool Oude IJsselstreek gaat van start

 

Op dinsdag 23 juli begint zomerschool Oude IJsselstreek. De zomerschool duurt 6 weken en is bedoeld voor kinderen van nieuwkomers/statushouders in de leeftijd van 6-18 jaar. Zij volgen drie ochtenden per week, op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 09:00 - 12:00 uur taallessen die zijn gekoppeld aan activiteiten voor de kinderen. De zomerschool heeft als doel om taalterugval tijdens de vakantieperiode te voorkomen.

Programma
De extra taallessen aan de zomerschool zijn leerzaam en leuk. De leerkrachten stellen voor deze zes weken een programma op. De taallessen en activiteiten zijn gekoppeld aan een weekthema. Om het thema voor de kinderen te laten leven, worden gastsprekers uitgenodigd. Er zijn ook allerlei leuke uitstapjes die zowel de taal bevorderen als de maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

Agenda

  • 23 juli t/m 29 augustus iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur in de Bibliotheek in Ulft
  • Dinsdag 23 juli feestelijke opening in het bijzijn van wethouder Peter van de Wardt
  • Donderdag 29 augustus feestelijke afsluiting en uitreiking certificaten door de burgemeester

Samenwerkingen en enthousiaste leerkrachten
Ook dit jaar krijgt de zomerschool de medewerking van diverse partners. De bibliotheek en het taalhuis stellen hun locatie ter beschikking. De basisscholen en het Metzo College (ISK) informeren ouders om hun kinderen aan te melden. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk informeren ouders over de zomerschool. Wanneer nodig helpen ze bij het invullen van het deelnameformulier.
Daarnaast is een enthousiast team van leerkrachten geselecteerd. Zij hebben de opdracht gekregen om een uitdagend programma te maken, dat leerlingen motiveert om de deel te nemen aan de zomerschool.

Aanbod ouders
Net als het afgelopen jaar is er tijdens de zomerschool op woensdagochtend een ‘Koffie Klets’ voor de ouders. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden ouders geïnformeerd over de thema’s van de zomerschool en kunnen zij nieuwe thema’s opgeven waar zij informatie over willen. Hierbij zijn sleutelpersonen aanwezig uit de doelgroep die vragen kunnen beantwoorden, zo nodig in de eigen taal.

Meer informatie
De leerkrachten hebben een Facebookpagina geopend. Op www.facebook.com/zomerschooloudeijsselstreek kunnen leerlingen, ouders en geïnteresseerden informatie vinden over de zomerschool.

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor de zomerschool? Dat kan! Het aanmeldformulier is te verkrijgen via de school, Vluchtelingenwerk of door een mail te sturen aan: sofie@sociaalwerk-oij.nl