19 juni 2018

Zet iemand die zorgt voor een naaste of vrijwilligerswerk doet in het zonnetje!

 

Introductie

Kent u iemand die (intensief) zorgt voor een naaste uit zijn of haar omgeving met een (chronische) psychische of lichamelijke ziekte of beperking? Of iemand die zich vol passie inzet voor de samenleving als vrijwilliger? Verdient hij/zij het om in het zonnetje te worden gezet? Geef hem of haar dan nu nog op voor de Mantelzorgprijs of Vrijwilligersprijs van 2018.

Als u vorig jaar iemand heeft genomineerd maakt hij/zij niet automatisch kans op de prijzen van dit jaar. U kunt hem/haar natuurlijk wel opnieuw aanmelden worden. Om een prijs uit te reiken zijn nominaties nodig. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. U kunt uw nominaties inzenden via de website www.vanallesinbeeld.nl/oudeijsselstreek.

Mantelzorg
Een mantelzorger is iemand die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een naaste. Dat is dus anders dan bij een zorgvrijwilliger. Deze zorgt voor een ziek persoon die hij/zij bij de start van de zorg niet kent. Maar beiden zijn erg belangrijk. Mantelzorgers kunnen genomineerd worden voor de Mantelzorgprijs. Zorgvrijwilligers - net als andere soorten vrijwilligers - voor de Vrijwilligersprijs.

Dankzij mantelzorgers krijgen hulpvragers de zorg van een bekend persoon. En zoveel mogelijk ook in de eigen vertrouwde omgeving. Zorgen voor een naaste geeft voldoening. Maar kan ook veel vragen van een mantelzorger. Juist door die persoonlijke band en betrokkenheid is het soms moeilijk om grenzen aan te geven. Of aan te geven dat bepaalde zorgtaken niet (meer) kunnen. Een goede balans is samen met erkenning en - indien nodig - ook ondersteuning erg belangrijk om de mantelzorg goed vol te kunnen houden.

Waardering en nomineren
Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen het om zich gewaardeerd te voelen. Vaak gebeurt dat al via de mensen voor wie zij het doen of via de vereniging of stichting waar zij vrijwilligerswerk verrichten. De Mantelzorgprijs en Vrijwilligersprijs zijn een extra vorm van erkenning en waardering vanuit de gemeente.

Nominaties kunnen uiterlijk 30 juni via de website www.vanallesinbeeld.nl/oudeijsselstreek worden gedaan. Op de website kunt u lezen waarom de genomineerde mantelzorgers en vrijwilligers het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. En als het mogelijk is, staat er ook een foto bij van de persoon of het project. Op deze manier willen wij als gemeente onze waardering uitspreken voor alle mantelzorgers en vrijwilligers in Oude IJsselstreek en de genomineerden in het bijzonder.  

Bent u niet in staat om via de website iemand te nomineren? Het is ook mogelijk om een nominatie telefonisch te doen. Bel dan naar ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292 (kies optie 3).