11 februari 2019

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen 2019

 

Introductie

Eind van week 7 (11 t/m 15 februari 2019) ontvangen alle huishoudens in Oude IJsselstreek de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 per post. U leest hier meer informatie.

De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 de nieuwe tarieven 2019 vastgesteld. Een tarievenoverzicht vindt u in de bijsluiter van de aanslag.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In de Wet WOZ staat dat de gemeente jaarlijks nieuwe waarden moet vaststellen voor alle panden binnen de gemeente. Peildatum voor belastingjaar 2019 is 1 januari 2018. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor vaststelling van diverse belastingen, zoals bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen, de waterschapsbelasting en bij het bepalen van de eigenwoningforfait. Op de aanslag vindt u uw gemeentelijke belastingen en de WOZ beschikking. Tegelijkertijd met de aanslag ontvangt u ook een bijsluiter met extra informatie.

Bezwaar

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde nauwkeurig. Als u van mening bent dat deze niet klopt, kunt u dit via een bezwaarschrift, per brief of e-mail, kosteloos aan ons kenbaar maken. Het is verstandig om eerst even contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk om vooraf een afspraak te maken met de taxateur. Het gesprek kan telefonisch, in het gemeentehuis of bij u thuis plaatsvinden. Tenslotte kunnen wij u ook advies geven. Dit voorkomt onnodige bezwaarschriften.

Soms schakelen inwoners zelf een deskundige in. Er zijn bedrijven die werken op no-cure-no-pay basis. Dit lijkt voor u gratis, maar de gemeente moet de kosten vergoeden bij toekenning van een bezwaar. Deze kosten worden een jaar later weer verdisconteerd in het tarief voor de onroerende-zaakbelasting. Dus indirect werkt dit kostenverhogend.

MijnOverheid

De gemeente Oude IJsselstreek biedt de inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen en te betalen. U ontvangt dan de aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid. Als u de aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal wilt ontvangen en betalen, moet u zich registreren voor de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox.

Vragen

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, dan kunt u direct contact opnemen met team Belastingen van de gemeente: tel. (0315) 292 292 of stuur een e-mail naar: belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Wist u dat?

  • Uw belastingaanslag en taxatieverslag digitaal te bekijken zijn? (Klik hier en log in met uw gegevens)
  • Een bezwaar indienen via de gemeente echt kosteloos is!
  • Uw aanslag digitaal kunt ontvangen en betalen via MijnOverheid.nl