12 februari 2018

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen 2018

 

Introductie

Hieronder leest u informatie over de WOZ beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen 2018. Eind deze week ontvangen alle huishoudens in Oude IJsselstreek de aanslag per post. De gemeenteraad heeft op 9 november 2017 de nieuwe tarieven 2018 vastgesteld. Een tarievenoverzicht vindt u in de bijsluiter van de aanslag of op onze website (www.oude-ijsselstreek.nl).

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In de Wet WOZ staat dat de gemeente jaarlijks nieuwe waarden moet vaststellen voor alle panden binnen de gemeente. Peildatum voor belastingjaar 2018 is 1 januari 2017. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor vaststelling van diverse belastingen, zoals bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen. Op de aanslag vindt u uw gemeentelijke belastingen en de WOZ beschikking. Tegelijkertijd met de aanslag ontvangt u ook een bijsluiter met extra informatie.

Bezwaar

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde nauwkeurig. Als u van mening bent dat deze niet klopt, kunt u dit via een bezwaarschrift kosteloos aan ons kenbaar maken. Uiteraard kunt u ook eerst een afspraak maken met ons om samen naar de WOZ-waarde te kijken en te bezien of er een mogelijke oplossing is.

MijnOverheid

De gemeente Oude IJsselstreek biedt de inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen en te betalen. U ontvangt dan de aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid. Als u de aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal wilt ontvangen en betalen, moet u zich registreren voor de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox.       

Vragen

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, dan kunt u direct contact opnemen met team Belastingen van de gemeente: tel. (0315) 292 292 of stuur een email naar: belastingen@oude-ijsselstreek.nl  

Wist u dat?

  • Uw belastingaanslag en taxatieverslag digitaal te bekijken zijn? (www.oude-ijsselstreek.nl, toets in zoekbalk: taxatieverslag en log in met uw gegevens)
  • Een bezwaar indienen via de gemeente echt kosteloos is!
  • Uw aanslag digitaal kunt ontvangen en betalen via MijnOverheid.nl!