Wonen op voormalige Helminklocatie in Varsseveld

Het college van burgemeester en wethouders is blij met de plannen voor herontwikkeling van de Oranjestraat 1 in Varsseveld. Op de plek waar nu nog de voormalige diepvriessupermarkt Helmink staat, kunnen appartementen worden gebouwd.

De initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor een complex met appartementen van verschillende grootte. Op het binnenterrein is plek voor bergingen (bijvoorbeeld voor scootmobielen), fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Het bestaande parkeerterrein aan de Oranjestraat wordt opnieuw ingedeeld met meer groen. Het aanzicht van het gebouw zal veranderen in een meer open gebouw dat er ook uitziet als woonlocatie. De initiatiefnemer heeft omwonenden over de plannen verteld.

Aangepast ontwerp

In het verzoek voor Oranjestraat 1 lag eerst een voorstel voor 7 grote villa’s. Maar uit gesprekken en onderzoek naar de woonwensen van inwoners werd duidelijk dat er nu behoefte is aan levensloopbestendige appartementen. De initiatiefnemer heeft hier naar geluisterd en het ontwerp aangepast.

Hoe nu verder?

De initiatiefnemer (tB projects) moet binnen drie jaar het plan verder uitwerken. Hierna volgt de mogelijkheid om te gaan bouwen. Ook daar krijgt de initiatiefnemer drie jaar voor. Wanneer er behoefte ontstaat aan een ander soort woningen kan de gemeente daar op inspelen.