24 juni 2019

Wijziging ZOOV-taxi

 

De gemeente heeft besloten om een jaarlijkse bijdrage van € 60,00 in te voeren voor iedereen die gebruik maakt van de ZOOV-taxi op basis van een Wmo-indicatie. Alle inwoners die een ZOOV-pasje hebben, hebben hierover vorige week een brief ontvangen.

WMO indicatie

De gemeente voert de eigen bijdrage in omdat zij vindt dat vervoerskosten tot de normale kosten van bestaan horen. En dat inwoners hier zelf ook een verantwoordelijkheid in hebben. De ervaring leert dat niet alle inwoners daadwerkelijk gebruik maken van hun Wmo-indicatie voor de ZOOV-taxi. De gemeente maakt wel kosten voor het stellen van deze indicaties en het verstrekken van deze taxi-voorziening.

Wat betekent de wijziging?

Indicatie houden

Inwoners kunnen kiezen om gebruik te blijven maken van de ZOOV-taxi. Zij zijn dan wel verplicht de bijdrage aan de gemeente te betalen.

Indicatie beëindigen

Als een inwoner niet of nauwelijks gebruik maakt van de ZOOV-taxi, kan het voordeliger zijn om de indicatie te beëindigen. Zij kunnen met een medewerker van het toegangsteam van de gemeente bespreken wat voor hen de beste optie is. Het toegangsteam is iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0315) 292 292, keuze 2.

Alternatieven

Het is belangrijk om te weten dat inwoners ook zonder Wmo-indicatie gebruik kunnen maken van de taxi ZOOV Op Maat.  Meer informatie hierover vindt u op de website van ZOOV: www.zoov.nl/zoov-op-maat-voor-wie

Ook biedt Arriva een speciale buskaart om tegen gereduceerd tarief naar de poliklinieken van het Slingeland Ziekenhuis te reizen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Slingeland Ziekenhuis: https://www.slingeland.nl/goedkoop-met-de-bus/2213