Wijziging huisvuilinzameling Tweede Pinksterdag

Op maandag 29 mei (tweede pinksterdag) wordt geen huisvuil ingezameld. Hieronder ziet u de vervangende data.

  • De GFT-inzameling van maandag 29 mei verschuift naar zaterdag 3 juni.
  • De papierinzameling van maandag 29 mei verschuift naar woensdag 31 mei.

De wijzigingen in de huisvuilinzameling staan ook vermeld in de afvalkalender. Kijk voor actuele inzameldagen op mijnafvalwijzer.nl of maak gebruik van de afvalapp.

Vanwege deze wijzigingen kan het zijn dat de inzameling op een ander tijdstip plaatsvindt dan gebruikelijk. Daarom vragen wij u de container tijdig (07.00 uur) aan de weg te zetten.

Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u klachten, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via (0315) 292 292.