Wijziging huisvuilinzameling Hemelvaartsdag

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) wordt geen huisvuil ingezameld. Hieronder ziet u de vervangende inzameldata.

  • De PMD-inzameling van donderdag 13 mei wordt verschoven naar zaterdag 15 mei.
  • De papierinzameling van donderdag 13 mei wordt verschoven naar woensdag 12 mei.

De wijzigingen in de huisvuilinzameling staan ook vermeld in de afvalkalender. Kijk voor actuele inzameldagen op mijnafvalwijzer.nl of maak gebruik van de afvalapp.

Vanwege deze wijzigingen in de huisvuilinzameling kan het tijdstip van inzameling afwijken van het gebruikelijke inzameltijdstip. Daarom is het van belang dat de containers tijdig (07.00 uur) aan de inzameldienst worden aangeboden.

Informatie

Wilt u informatie over de afvalinzameling of heeft u klachten, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via (0315) 292 292.