Wijkbeheer, vergroening in de openbare ruimte

Misschien zijn het wel de meest zichtbare medewerkers van onze gemeente: de collega’s van wijkbeheer. In de hele gemeente Oude IJsselstreek beheren zij de openbare ruimte. Dat zijn behoorlijk wat vierkante meters gras, bomen, planten, struiken, bestrating en andere objecten die in onze openbare ruimte voorkomen. Op dit moment krijgen we veel vragen over het groenonderhoud. In dit artikel vertellen we u graag wat meer over onze werkwijze.

Omdat het nu heel groeizaam weer is, knalt het groen letterlijk de grond uit. Wat een contrast met de afgelopen drie jaar, waarin het veel te droog was. Hierdoor is het soms lastig om aan het beeld dat u van ons gewend bent te voldoen. Daarnaast zijn we de afgelopen jaren begonnen met een andere vorm van beheer en inrichting. Waar we in het verleden vaak gazons en hagen aanlegden, kijken we nu naar meer afwisseling in soorten, naar het beeld en naar de NATUURlijke biodiversiteit. Op deze manier helpen we bijvoorbeeld bijen en andere nuttige insecten aan een plek en voedsel.

Ontwikkelen van groen

Groen wordt steeds belangrijker. Niet alleen in het buitengebied, maar juist ook in de bebouwde kom, waar we hittestress (stijgende temperatuur bij veel bebouwing, straten en beton) tegengaan door meer beplanting. We streven ernaar om steeds meer in te spelen op ecologisch beheer: wat hebben planten, vogels, insecten en andere dieren nodig?

Bloemrijke begroeiing of gewoon te weinig gemaaid?

Met bloemrijke begroeiing bedoelen we locaties waar we wilde bloemenmengsel hebben ingezaaid. Daarnaast beheren we sommige percelen anders dan voorheen. Rondom bomen, in bermen en grote stukken gazon, laten we bijvoorbeeld begroeiing vaker staan. Deze percelen worden maximaal twee keer per jaar gemaaid en vormen op deze manier verblijfplaatsen voor allerlei flora en fauna.

Het oogt misschien wat vreemd of rommelig, maar de natuur is er gek op. In de toekomst gaan we dit beheer op veel meer plaatsen toepassen. Uiteraard blijven we oog houden voor de verkeersveiligheid. We houden bijvoorbeeld in het buitengebied de eerste meter naast de weg en op kruisingen het gras kort. Zo kunt u zich veilig blijven verplaatsen zonder gehinderd te worden door de weelderige natuur. Op locaties waar dit beheer niet mogelijk is blijven we de berm of het gazon onderhouden als voorheen.

Biodiversiteit/Adoptiegroen

De biodiversiteit stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrens. Zelf kunt u hieraan ook een bijdrage leveren door uw tuin anders in te richten, met minder stenen en meer groen.

Wist u dat u ook gemeentegroen kunt adopteren? Bij deze ‘adoptie’ werken we volgens een vastgestelde beeldkwaliteit, maar het kan natuurlijk zijn dat u iets anders wilt. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden, met als voorwaarden dat het openbaar gebied blijft, het deze uitstraling ook behoudt, en dat u het onderhoud voor uw rekening neemt. Alles gebeurt in overleg met het doel om er samen iets moois van te maken.

Vragen/meldingen

Als u vragen heeft over het groenbeheer of een melding wilt maken over de openbare ruimte, kunt u dit doen door een online melding te doen via www.oude-ijsselstreek.nl/melden