Informatie over het coronavirus.

Werkzaamheden Speeltuinpad Ulft

Van maandag 10 februari t/m zaterdag 15 februari vinden kapwerkzaamheden plaats langs het Speeltuinpad. Dit doorgaande fiets-/voetpad tussen Ulft en Silvolde is in deze week afgesloten. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Buren en aanwonenden zijn geïnformeerd over de situatie. Ook zijn ter plekke informatieborden geplaatst met een omleidingsroute.

Een groot deel van de bomen langs het fietspad zijn dood of in zo’n slechte conditie dat vervanging noodzakelijk is om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Later in 2020 wordt ook de fietsbrug Hoge Brug over de Oude IJssel vervangen. Na de vervanging van de brug worden nieuwe bomen geplant om het karakter van de laan te behouden.

Veiligheid

De slechte conditie van een deel van de bomen is onomkeerbaar. Doordat de dode en zwakke bomen gekapt worden, verandert de windbelasting op de overige bomen. Het is noodzakelijk dat ook deze bomen aan beide zijden van het pad verwijderd worden om veiligheidsrisico’s, van dit veel gebruikte pad, te beperken.

Locatie en werkwijze

Aan de zuidoost zijde staan 13 eiken en 1 plataan met een sterk eenzijdig ontwikkelde kroon. De beuken zijn onderdeel van een oude haag waarin door middel van een dunning in begin 2018 ruimte is gecreëerd voor de overige bomen. De dunning is destijds uitgevoerd, omdat de bomen door lichtgebrek een verminderde conditie hadden en er overmatig veel dood hout ontstond. Op het aangrenzende perceel van de pastorie zijn door de eigenaar ook een aantal bomen verwijderd.

Door de extreem droge zomers van de afgelopen jaren, kwam er (te) weinig blad aan de bomen. Daardoor zijn de bomen die overbleven te veel vrij komen te staan. Dit heeft, in combinatie met een lichte grondophoging op het aangrenzende perceel, zonnebrand tot gevolg gehad.

Na het verwijderen van de bomen verandert de windbelasting op de resterende bomen. De kans is groot dat hiervan takken of  stammen afbreken. Zowel het fietspad als het ernaast gelegen terrein van de schutterij worden veel gebuikt. Het is noodzakelijk om het veiligheidsrisico te beperken.

Roeken

In een aantal van de te verwijderen bomen hebben roeken nesten gemaakt. Roeken zijn in Nederland streng beschermd via de Wet natuurbescherming. Deze bescherming houdt in dat roeken niet mogen worden gedood en de nesten van roeken het hele jaar door zijn beschermd. Ook als de nesten in de winters niet door de roeken worden gebruikt, mogen de nesten niet worden aangetast. Het verwijderen van de bomen met de nesten wordt dan ook gezien als een overtreding van de Wet natuurbescherming. Voor het verwijderen van de bomen is daarom een ontheffing verplicht. De lopende ontheffing, verleent aan de gemeente Oude IJsselstreek, wordt hiervoor gebruikt.

Herplant

Op de locatie waar de bomen worden verwijderd, worden na het vervangen van de brug, 26 bomen terug geplant. Dit om het beeld met laanbomen te behouden en om erosie van het talud tegen te gaan.