Welke invloed heeft de coronacrisis op jongeren?

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook jongeren. Ze hebben minder contact met hun vrienden en vriendinnen, het is lastiger om te sporten en uit te gaan, en voor de meeste leerlingen is school anders dan normaal. Dat heeft veel invloed op het leven en welzijn van de jongeren. Om te weten hoe het nu met jongeren gaat en wat ze nodig hebben, houdt de GGD begin maart een peiling onder de jeugd. De GGD en gemeenten gebruiken de resultaten van dit onderzoek, om jongeren zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen.

De vragenlijsten worden verspreid via middelbare scholen

Middelbare scholieren ontvangen vanaf 8 maart van school een bericht met een link naar de digitale vragenlijst van de GGD. Het onderzoek is anoniem en deelname is vrijwillig. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Kinderen die 15 jaar of jonger zijn, hebben toestemming nodig van hun ouders/verzorgers om de vragenlijst in te vullen.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen de vragenlijst invullen

Om goed in beeld te krijgen hoe het gaat met de jongeren, is het belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren de vragenlijst invullen. Dus doe mee! De resultaten van het onderzoek worden begin april bekend gemaakt.