Week van de Pleegzorg van start

Er is een groot tekort aan pleeggezinnen, ook in de gemeente Oude IJsselstreek. Op dit moment wachten 16 Achterhoekse kinderen op pleegzorg, waarvan 5 voor 24 uurs zorg en 11 voor weekend / vakantiepleegzorg. Tijdens week van de pleegzorg (vanaf 30 oktober) wordt aandacht gevraagd voor dit onderwerp middels de campagne 'Open je wereld'.

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Door uiteenlopende redenen kan een kind soms voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen wordt gezocht naar een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Het liefst in hun eigen omgeving, zodat ze hun eigen vriendjes houden en naar hun eigen school of sportclub kunnen gaan.

Gemeentebus

Tijdens de Week van de Pleegzorg (30 oktober t/m 6 november) wordt via scholen en sportverenigingen extra aandacht gevraagd voor pleegzorg. Ook de gemeente vindt het belangrijk inwoners te informeren over de mogelijkheden van pleegzorg. Daarom is in de week van de pleegzorg de gemeentebus te vinden op 5 november in het centrum van Ulft.  U kunt in de bus in gesprek met pleegouders over hun ervaring met pleegzorg. Ook is er een medewerker aanwezig van Entrea Lindenhout, organisatie voor kind en gezin om informatie te verstrekken.

Wilt u meer informatie over pleegzorg of wilt u pleegouders spreken over hun ervaring? bezoek dan de gemeentebus! De gemeentebus staat op 5 november van 11:00 tot 15:00 uur in het centrum van Ulft.

Meer informatie over pleegzorg op www.openjewereld.nu