16 juli 2018

Wat kunt ù doen bij een vermoeden van huiselijk geweld?

 

Introductie

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit betekent dat de pleger een bekende is van het slachtoffer, zoals een (ex)partner, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.

Meestal is er ook sprake van een machtsverschil, waarin het slachtoffer afhankelijk is van de persoon die geweld gebruikt. Het geweld kan lichamelijk, seksueel of psychisch zijn. Denk hierbij aan (ex)partnergeweld, ndermishandeling, verwaarlozing en ouderenmishandeling.

Lees wat huiselijk geweld inhoud en wat u ertegen kunt doen in de pdf hieronder.