Wachtlijst voor huishoudelijke hulp

Inwoners die zelf het huishouden, zoals schoonmaken en de was, niet meer kunnen doen, kunnen hiervoor bij de gemeente ondersteuning aanvragen. Zorgorganisaties, ook wel aanbieders genoemd, leveren vervolgens de ondersteuning aan inwoners. Aanbieders hebben op dit moment te weinig medewerkers voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit zien we nu in heel Nederland ontstaan. Het gevolg hiervan is dat er in Oude IJsselstreek een wachtlijst is ontstaan voor huishoudelijke hulp. En dat betekent dat inwoners niet direct de (volledige) ondersteuning kunnen krijgen die gevraagd wordt.

Vanwege het personeelstekort, kan huishoudelijke hulp niet direct geleverd worden, op het moment dat iemand daarvoor in aanmerking komt. Zij komen eerst op een wachtlijst. Hoe lang iemand op een wachtlijst moet staan, kunnen we op dit moment niet aangeven. Als u zich meldt bij de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning, zal dit ook met u besproken worden tijdens het keukentafelgesprek. We kijken samen met u naar eventuele alternatieven en wat u of uw omgeving tijdelijk zelf kan regelen. We begrijpen dat dit vervelend is voor u als u huishoudelijke hulp nodig hebt. We doen er, samen met de aanbieders, alles aan om voor iedere inwoner die dat nodig heeft, huishoudelijke ondersteuning mogelijk te maken. 

De personeelstekorten kunnen ook gevolgen hebben voor inwoners die al huishoudelijke hulp ontvangen. Dit jaar is het voor zorgaanbieders, net als vorig jaar, ook moeilijk om bijvoorbeeld vakantiekrachten te vinden. Als uw hulp bijvoorbeeld ziek is of de komende periode met vakantie gaat, zal de aanbieder met u in gesprek gaan over passende mogelijkheden. Het kan zijn dat u daar al een brief over hebt ontvangen van uw zorgaanbieder.