12 december 2018

Vuurwerk en carbidschieten tijdens de jaarwisseling

 

Introductie

Samen maken we van de jaarwisseling een leuk, gezellig en veilig feest. Dit doen we door samen te feesten, ons te houden aan de regels rondom (het veilig) afsteken van vuurwerk en carbidschieten, op elkaar en op de buurt te letten, elkaar aan te spreken bij ongewenst gedrag en gevaarlijke situaties te melden bij de politie. Dit geldt ook voor de periode voorafgaand aan de jaarwisseling.

Veilig afsteken van vuurwerk

U kunt op 28, 29 en 31 december 2018 vuurwerk kopen. Afhankelijk van het soort vuurwerk moet u minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om het te kunnen kopen. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn. Net als vorig jaar, gelden ook dit jaar afsteektijden voor vuurwerk. Dat is op 31 december 2018 van 18.00 tot 1 januari 2019 02.00 uur. Alleen dan is het toegestaan vuurwerk af te steken.
Helaas gebeuren er elk jaar nog veel ongelukken met vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling van 2017  - 2018 was bijna de helft van de slachtoffers die zijn behandeld op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis jonger dan 20 jaar.

Tips om ongelukken te voorkomen:

  • Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek.
  • Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt dan vast op je huid.
  • Stop vuurwerk nooit in je zakken.
  • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing.
  • Steek vuurwerk af op een rustige, open plek en zorg dat niemand wordt geraakt.
  • Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril.
  • Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand.
  • Ga na het aansteken direct een flink aantal stappen achteruit.
  • Steek weigeraars nooit opnieuw af.
  • Bewaar geen vuurwerk tot volgend jaar.

Vuurwerkvrije zone

Het college van B&W heeft besloten dit jaar rondom De Lichtenberg in Silvolde net als vorig jaar een vuurwerkverbod in te stellen. Dit betekent dat het afsteken van vuurwerk in dit gebied ook verboden op 31 december 2018 van 18.00 tot 1 januari 2019 02.00 uur.

Carbidschieten

Het schieten met carbid(bussen) tijdens oud en nieuw is in onze gemeente een mooie traditie. Het schieten met carbid is echter niet zonder gevaar. Wij hebben daarom enkele randvoorwaarden opgesteld die gelden in Oude IJsselstreek. Waar moet u zich aan houden? Bekijk voor meer informatie de pagina over carbidschieten.

Melden overlast

Bekend is dat in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling al vuurwerk afgestoken wordt. Dan ben je in overtreding. Heeft u last van vuurwerk? Meld het bij de politie via 0900-8844. Weet u waar illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verhandeld?  Meld dit bij de politie via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Vuurwerkafval

Als de jaarwisseling voorbij is, is het belangrijk veilig om te gaan met het vuurwerkafval. Een van de grote gevaren van vuurwerkafval is de weigeraar. Dit is vuurwerk dat niet is afgegaan. Kinderen kunnen in aanraking komen met deze weigeraars, en dit kan tot (ernstige)ongelukken leiden. Maak resten van vuurwerk en weigeraars nat en ruim direct op in het belang van uw en onze veiligheid.