11 februari 2019

Vrijwilligers gezocht voor Zwerfafvaldag 2019

 

Introductie

Op zaterdagochtend 16 maart gaan de gemeente Oude IJsselstreek en de wildbeheereenheden Wisch en Gendringen en Bergh samen met enkele honderden vrijwilligers aan de slag om buurten en wijken te ontdoen van zwerfafval. Het belooft weer een gezellige ochtend te worden, waarvoor u zich kunt opgeven.

Zwerfvuil staat bij inwoners, na hondenpoep, op nummer twee in de ergernissen top 10. Gelukkig is er veel animo in de gemeente om daar zelf wat aan te doen. Vorig jaar werden op de Zwerfafvaldag door ruim 200 vrijwilligers 15 aanhangwagens vol met grof vuil uit het buitengebied en meer dan 500 zakken zwerfafval, vooral plastic, uit de kernen opgehaald.

Meedoen

Wilt u dit jaar (weer) meedoen aan de Zwerfafvaldag? U bent zaterdag 16 maart vanaf 8.30 uur van harte welkom op de gemeentewerf, De Hogenkamp 10 in Ulft. De koffie staat klaar. Om 9.00 vertrekken de vrijwilligers de wijken in. De Zwerfafvaldag duurt tot 12.30 uur. De gemeente zorgt voor hulpmaterialen zoals handschoenen, prikkers, grijpers en hesjes en natuurlijk de zakken waarin het zwerfafval kan worden verzameld. Vrijwilligers van de wildbeheereenheden zorgen voor de inwendige mens. U kunt zich bij de gemeente opgeven: dat kan individueel, maar ook met een groep. Dat is extra leuk en kan bovendien heel rendabel zijn.

Waardecheque

De gemeente stelt waardecheques beschikbaar voor iedere volle zak zwerfafval die door de deelnemers wordt ingeleverd. Die waardecheques kunnen worden ingezet voor een leefbaarheidproject naar eigen keuze, zoals bijvoorbeeld een buurtfeest, de carnavalswagenbouw, een speeltoestel of een bankje in de eigen wijk of buurt. Of -als u samen met leden van uw vereniging komt- voor uw vereniging zelf.

Opgeven bij de gemeente

Wilt u zich opgeven voor de Zwerfafvaldag? Dat kan bij de gemeente, gebiedsmakelaar Sonja Vink: (0315) 292 292. Opgeven per e-mail via sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl is het slimste. Dan kunt u ook alvast uw Inbelnummer en adres opgeven. Dat voorkomt vertraging bij het uitbetalen van het bedrag op de waardecheques.