Informatie over het coronavirus.

Vrijwilligers gezocht voor de jaarlijkse Opschoondag

Op zaterdagochtend 21 maart 2020 gaan de gemeente Oude IJsselstreek en de wildbeheereenheden Wisch en Gendringen en Bergh samen met enkele honderden vrijwilligers aan de slag om buurten en wijken te ontdoen van zwerfafval. Het belooft weer een gezellige ochtend te worden, waarvoor u zich kunt opgeven.

Zwerfvuil staat bij inwoners, na hondenpoep, op nummer twee in de ergernissen top 10. Gelukkig is er veel animo in de gemeente om daar zelf wat aan te doen.

Meedoen

Wilt u dit jaar (weer) meedoen aan de Opschoondag? U bent zaterdag 21 maart vanaf 8.30 uur van harte welkom op de gemeentewerf, De Hogenkamp 10 in Ulft. De koffie staat klaar. Om 9.00 trekken de vrijwilligers in bijna alle dorpen de wijken in. De Opschoondag duurt tot 12.00 uur. We eindigen met koffie en een broodje weer op de werf.
De gemeente zorgt voor hulpmaterialen zoals handschoenen, prikkers en hesjes en natuurlijk de zakken waarin het zwerfafval wordt verzameld. Vrijwilligers van de wildbeheereenheden zorgen voor de inwendige mens. U kunt zich bij de gemeente opgeven: individueel, maar ook met een groep. Dat is extra leuk en kan bovendien heel rendabel zijn.

Waardecheque

De gemeente stelt waardecheques beschikbaar voor iedere volle zak zwerfafval die door de deelnemers wordt ingeleverd. Die waardecheques kunnen worden ingezet voor een leefbaarheidsproject naar eigen keuze. De cheques worden tegen 12.30 uur uitgereikt.

Opgeven bij de gemeente

Wilt u zich opgeven voor de Opschoondag? Dat kan bij de gemeente, gebiedsmakelaar Sonja Vink: (0315) 292 292. Opgeven per e-mail is het handigst: dan kunt u alvast uw IBAN-nummer en adres opgeven. Dat voorkomt vertraging bij het uitbetalen van het bedrag op de waardecheques:

sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl