21 september 2018

Vrijwillige ouderenadviseurs in onze gemeente

 

Introductie

Ouderenadviseurs (VOA) zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente

Ouderenadvisering is een onafhankelijke hulp en service van de KBO-PCOB aan leden en niet-leden. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het Wmo-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. De VOA kan zo mogelijk wat betekenen voor ouderen met vragen over wonen en leven, persoonlijk welzijn, keukentafelgesprekken, rijbewijskeuringen en vervoer.

Samengevat biedt vrijwillige ouderenadvisering:
Onafhankelijke cliëntondersteuning:
* betrokkenheid en distantie

Ondersteuning bij:
• behoud eigen regie
• wegwijs maken in de sociale kaart  van de gemeente en voorliggende voorzieningen

Vrijwillige Ouderen Adviseurs in onze gemeente zijn:

Mevr. G. Bruins in Ulft: tel. (0315) 630 375
Mevr. J. Rootmensen in Westendorp: tel. (0315) 298 140
Mevr. R. Koenders in Silvolde: (0315) 328 288
De heer J. Raben in Silvolde: tel. (06) 1014 2350
De heer W. Meijer in Gendringen: tel. (0315) 683 248