24 juni 2019

Vragen en antwoorden over Laborijn

 

Introductie

Laborijn regelt voor de gemeente de bijstandsuitkeringen en begeleidt mensen met een uitkering naar werk en is de werkgever voor sw-medewerkers (sociale werkvoorziening). Het college van Oude IJsselstreek heeft op 13 juni 2019 besloten uit Laborijn te stappen. Wij begrijpen dat dit vragen oproept bij inwoners. Wethouder Peter van de Wardt heeft de afgelopen dagen al enkele cliënten gesproken onder andere tijdens inloopuren. We hebben enkele vragen op een rij gezet.

Wanneer stapt Oude IJsselstreek uit Laborijn?

Dat is nog niet bekend. De overgang naar een nieuwe organisatie kost tijd. Misschien duurt het wel een jaar. Tot die tijd blijft Laborijn de werkzaamheden die ze nu doet uitvoeren voor Oude IJsselstreek.

Waarom stapt Oude IJsselstreek uit Laborijn?

De gemeente is niet tevreden over de resultaten van Laborijn. Te weinig mensen worden geholpen aan een baan. Ook vinden we dat cliënten respectvol behandeld moeten worden. Gebleken is dat dit niet altijd gebeurt. Bovendien wil de gemeente dat de dienstverlening meer aansluit bij het lokale zorgnetwerk. De gemeente vindt dat het anders kan en moet. 

Hoe gaat het nu verder?

De komende maanden onderzoekt de gemeente op welke manier de overgang van Laborijn naar een nieuwe organisatie het beste vormgegeven kan worden.


Waar moet ik mijn uitkering nu aanvragen?

Voorlopig blijft Laborijn de uitkeringen verstrekken. Zodra dat anders wordt, informeert de gemeente alle cliënten van Laborijn uit Oude IJsselstreek hierover. Ook als u (nog) geen cliënt bent van Laborijn en u wilt een uitkering aanvragen, kunt u daarvoor nu terecht bij Laborijn.

Wordt mijn uitkering nu stop gezet?

Nee. Laborijn blijft de uitkeringen gewoon uitbetalen totdat er iets nieuws georganiseerd is voor inwoners van Oude IJsselstreek

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over uw uitkering kunt u terecht bij Laborijn, (0314) 372 500. U mag ook altijd de gemeente bellen (0315) 292 292.  

Waar moet ik heen als ik een klacht heb over hoe ik behandeld wordt?

U kunt gewoon gebruik maken van de bestaande klachtenregeling bij Laborijn. U kunt met vragen ook altijd de gemeente bellen (0315) 292 292.

Ik ben via Laborijn gedetacheerd bij een bedrijf, moet ik daar nu weg?

Nee, uw detachering via Laborijn loopt gewoon door. De gemeente onderzoekt de komende tijd wat de beste mogelijkheden zijn voor de detacheringen. Voor nu verandert er nog niets.