Vragen en antwoorden Laborijn

Laborijn regelt voor de gemeente de bijstandsuitkeringen en begeleidt mensen met een uitkering naar werk en is de werkgever voor Sw-medewerkers (sociale werkvoorziening). De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 toestemming gegeven om uit Laborijn te stappen. Op 17 december heeft het college van B&W het definitieve besluit genomen. Hieronder enkele vragen en antwoorden.

Wanneer stapt Oude IJsselstreek uit Laborijn?

De uittreding vindt plaats per 1 januari 2021.

Waarom stapt Oude IJsselstreek uit Laborijn?

De gemeente heeft een andere visie op het uitvoeren van de Participatiewet. Drie uitgangspunten staan daarbij centraal

  • de gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen doorstromen naar werk
  • de gemeente wil de zorg voor  inwoners in de breedte van het sociaal domein (integraal) inzetten; dus in afstemming met bijvoorbeeld de Wmo, Jeugdwet en het meedoenbeleid. )
  • een respectvolle bejegening richting cliënten, want ieder mens is waardevol

Een te grote groep inwoners doet nu niet mee. Daarom kiest Oude IJsselstreek voor een andere wijze om de participatiewet uit te voeren. Dichtbij de inwoner, lokaal, vanuit vertrouwen en onder eigen regie. Contact van mens tot mens is de basis voor de dienstverlening. We geven de participatiewet vorm op basis van de overtuiging dat het overgrote deel van de mensen met een bijstandsuitkering wil werken. Werken staat centraal.

Hoe gaat het nu verder in 2020?

In 2020 voert Laborijn ongewijzigd de werkzaamheden uit die ze nu ook voor de gemeente verricht. De circa 600 bijstandsgerechtigden en 180 medewerkers van de sociale werkvoorziening blijven dus gedurende 2020 cliënt van Laborijn. De gemeente gaat een nieuwe organisatie bouwen. Wij zorgen ervoor dat er een soepele overgang komt van Laborijn naar de nieuwe organisatie.

De gemeente gaat in 2020 door met het project Meedoen Werkt!

Waar moet ik mijn uitkering nu aanvragen?

Laborijn blijft in 2020 de uitkeringen verstrekken. Ook als u (nog) geen cliënt bent van Laborijn en u wilt een uitkering aanvragen, kunt u daarvoor terecht bij Laborijn.

Wordt mijn uitkering nu stop gezet?

Nee. Laborijn blijft de uitkeringen gewoon uitbetalen.

Waar moet ik heen als ik een klacht heb over hoe ik behandeld word?

U kunt gewoon gebruik maken van de bestaande klachtenregeling bij Laborijn. U kunt met vragen ook altijd de gemeente bellen (0315) 292 292.

Ik ben via Laborijn gedetacheerd bij een bedrijf, moet ik daar nu weg?

Nee, uw detachering via Laborijn loopt gewoon door. De gemeente onderzoekt de komende tijd wat de beste mogelijkheden zijn voor de detacheringen. Voor nu verandert er nog niets.

Wat verandert er op 1 januari 2021?

In 2021 gaan de werkzaamheden die Laborijn uitvoert voor de participatiewet van Laborijn over naar de nieuwe organisatie die de gemeente opbouwt. U krijgt hierover later meer informatie.

Moet ik opnieuw iets aanvragen?

Als u nu een uitkering vanuit Laborijn ontvangt, hoeft u nu niet opnieuw iets aan te vragen. Als dat nodig is nemen wij contact met u op

Blijf ik als Wsw- medewerker mijn werkplek behouden?

Laborijn blijft de Wsw voor de medewerkers uit Oude IJsselstreek uitvoeren. Dat betekent dat Wsw-medewerkers hun eigen werkplek behouden.  Meer informatie voor SW medewerkers vindt u op de website van Laborijn. Laborijn  en Oude IJsselstreek zijn in overleg met elkaar hoe we alles gaan regelen vanaf 1 januari 2021.

Wat gebeurt er met mijn dossier?

De gemeente neemt de dossiers over van Laborijn.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

  • Heeft u vragen over uw situatie in 2020 of over de Wsw? Dan kunt u bellen naar Laborijn: (0314) 372 500
  • Heeft u vragen over uw situatie in 2021?
    Dan kunt u bellen naar de gemeente: (0315) 292 292

Algemene informatie over de participatiewet vindt u op de website. U kunt regelmatig in het Gemeentenieuws in het Oude IJsselstreekvizier artikelen lezen over dit onderwerp. . Als er voor u persoonlijk zaken te melden zijn, dan krijgt u persoonlijk bericht van ons.