Vóór 2030 gaan in Oude IJsselstreek geen wijken van het aardgas af

Het college van B&W in Oude IJsselstreek heeft besloten dat er vóór 2030 geen wijken van het aardgas af gaan. Nieuwbouwwoningen zijn per definitie aardgasvrij.
 

Wethouder Janine Kock: “Het is te vroeg om een wijkvolgorde te geven voor het aardgasvrij maken van de gemeente. Op dit moment zijn er nog te veel onduidelijkheden. Zo is een belangrijk obstakel de financiering van de warmtetransitie. We wachten de landelijke ontwikkelingen af voordat we wijken gaan afkoppelen. Er moeten eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn, voordat het college over wil gaan tot het loskoppelen van het aardgas”.

Voor 2030 wèl aan de slag met aardgasbesparing

Er wordt voor 2030 vooral ingezet op het beperken van het aardgasgebruik. Dit gebeurt in de gehele gemeente. In een aantal wijken komt er een specifieke intensieve wijkaanpak voor het verduurzamen van de bestaande bouw. Het gaat in deze eerste fase voornamelijk om het stimuleren van isolatie en andere duurzame maatregelen. Alles gebeurt op vrijwillige basis. Tot slot gaat de gemeente ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor warmtenetten.

De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar herzien. De verwachting is dat er over
5 jaar veel meer duidelijk is vanuit het Rijk hoe de warmtetransitie moet gaan plaatsvinden. Dan kan een beter onderbouwde keuze worden gemaakt. In de tweede Transitievisie Warmte van 2026 worden de nieuwe ontwikkelingen (financieel en technisch) meegenomen.