Voetbalverenigingen SDOUC en Ulftse Boys zetten met gemeente volgende stap in fusietraject: “Aanpakken en doorpakken”

De afgelopen twee jaar hebben voetbalverenigingen SDOUC en Ulftse Boys samen met gemeente Oude IJsselstreek een intensief traject doorlopen. Dit traject richtte zich op de voorgenomen fusie tussen de verenigingen en een locatie onderzoek voor de ‘fusievereniging in de dop’. Na een gesprek deze week tussen de gemeente en de stuurgroep lijken ze een volgende stap te kunnen zetten.

Er was tot voor kort geen consensus tussen de voetbalverenigingen en gemeente over de wijze van inrichting van de nieuwe locatie (sportpark IJsselweide) en de status van de fusie tussen beide verenigingen. De wethouder sport heeft eerder aangegeven dat de verenigingen aan zet zijn om te komen tot een besluit om te fuseren.

Rondom de fusie is een tijd geleden een stuurgroep opgericht, waarin beide verenigingen vertegenwoordigd zijn. Een gesprek deze week tussen verantwoordelijk wethouder Ankersmit en twee leden van de stuurgroep leverde nieuw perspectief op. De verenigingen hebben het nadrukkelijke voornemen tot fusie nog steeds en willen graag een verdere verkenning van de inrichting van sportpark IJsselweide als locatie om in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen. Frans Stieber (voorzitter stuurgroep) : “Er zijn voldoende aanknopingspunten  om verdere voortgang te boeken, zowel ten aanzien van de fusie als van de locatie. Het is daarbij van belang dat we aanpakken en doorpakken. Dat willen we graag samen met de andere verenigingen op het sportpark doen.”.

Een eerste stap hierin is inmiddels door de voetbalverenigingen gezet door het gesprek aan te gaan met de huidige gebruikers van het sportpark die grotendeels verenigd zijn in het ‘sportief buurthuis IJsselweide’. Het idee is om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen die samen met de  gebruikers van het sportpark gaat kijken naar de verdere invulling.

Zowel beide voetbalverenigingen, als de gemeente zijn positief gestemd over het huidige procesvoorstel en de uitgesproken intentie voor dit proces. De randvoorwaarden worden in de komende periode gezamenlijk ingevuld. Wethouder Ankersmit hierover: “Het gesprek dat ik deze week heb gevoerd met beide voetbalverenigingen heeft verduidelijking gegeven. Ik kijk positief naar de komende periode met de afspraken die we nu hebben gemaakt. Ik ben blij dat het gesprek met de andere sportpark gebruikers nu op gang komt en ga ervan uit dat dit bijdraagt om de goede samenwerking die er al is verder te brengen naar een fusie van beide voetbalverenigingen.”

Hoe nu verder?

Tijdens de komende ledenvergadering van de voetbalverenigingen wordt een toelichting gegeven over het proces. Medio december is er een vervolggesprek tussen gemeente en beide verenigingen over de stand van zaken, actuele ontwikkelingen en een blik op de nabije toekomst.