Vitaliteitsprogramma versterkt en verbetert verblijfsrecreatie

Ondernemers in de (toeristische) verblijfsrecreatie binnen de regio Achterhoek die hun aanbod willen verbeteren, lopen vaak tegen grote uitdagingen aan. Een regionaal programmateam is nu actief om ondernemers te stimuleren tot en te ondersteunen bij nieuwe initiatieven om zo de verblijfsrecreatie in de Achterhoek verder te versterken en te verbeteren.  

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector in de Achterhoek omdat deze kansen biedt voor de gehele regio. De vrijetijdssector draagt onder meer bij aan de instandhouding van lokale voorzieningen, een aantrekkelijk ondernemersklimaat en voldoende banen. Dit blijkt onder andere uit de eerder vastgestelde Vrijetijdsagenda 2020-2030.

De verblijfssector in de Achterhoek heeft een gevarieerd aanbod van verblijfsaccommodaties, zoals bungalowparken, campings en hotels maar bijvoorbeeld ook groepsaccommodaties. Uit onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie kwam naar voren dat het aanbod nu nog voldoende vitaal is, maar dat voor de toekomst verbreding en vernieuwing gewenst is. Daarom hebben acht Achterhoekse gemeenten de krachten gebundeld met als resultaat het ‘Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek’.  

Economische groeimogelijkheden

Wethouder John Haverdil: “Oude IJsselstreek heeft op recreatief gebied veel te bieden: de unieke ligging aan de Duitse grens, mooie natuurgebieden zoals De Vennebulten en Engbergen en cultuurhistorische parels als Huis Landfort en het DRU Industriepark. De economische groeimogelijkheden van het toerisme in onze regio is groot. Het toeristisch aanbod zorgt mede voor een leefbare en vitale Achterhoek. De sector draagt ook bij aan het succes van andere sectoren (inkomen en werkgelegenheid toeleveranciers) en aan het vestigingsklimaat. We willen daarom vernieuwingen toevoegen in deze sector om projecten, die recreatie en toerisme in onze gemeente verder versterken, te stimuleren.”

Verschillende programma's voor ondernemers

Voor de uitvoering van het ‘vitaliteitsprogramma verblijfsrecreatie’ is een programmateam ingesteld om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen: specialisten vanuit diverse vakgebieden, passend bij de specifieke vraagstukken. Er zijn verschillende ondersteuningstrajecten, variërend van sparringgesprekken met experts, een meerdaags trainingstraject en individuele scenario-ontwikkeling. Naast drie programma’s worden ook inspiratiesessies georganiseerd, bijvoorbeeld over verduurzaming en bedrijfsopvolging.

Kijk voor meer informatie op www.verblijfsrecreatie-achterhoek.nl