Visie op het sociaal domein ‘Naar het hart van de beweging’

Stap voor stap geeft het college van B&W de transformatie binnen het sociaal domein vorm. Deze transformatie is gedreven vanuit een niet alledaagse visie op het sociaal domein. Deze laat zich het beste omschrijven als een beweging. Het college heeft deze visie in de zomer van 2020 vastgelegd in het visiedocument “Naar het hart van de beweging”.

Visiedocument sociaal domein

Afgelopen jaar zijn al verschillende concrete stappen gezet en keuzes gemaakt, vanuit deze visie. Op 1 januari 2020 is Buurtzorg Jong gestart om de jeugdhulp op een andere manier aan te pakken. Eind 2019 is besloten de participatiewet dichter bij huis uit te voeren. Daarvoor wordt een Oude IJsselstreek BV opgericht. Bovendien gaat Oude IJsselstreek aan de slag met een vernieuwende aanpak voor de Wmo met als uitgangspunt het afbreken van de schotten tussen de verschillende zorgwetten.

Het kernidee

Het kernidee waarin we geloven is dat er ruimte nodig is voor bezieling in de hulp, zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen en daarom móét het ook gaan over mensen. Daar hoort nabijheid ook bij. Het zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren van hulp, zorg en ondersteuning die aansluit op bestaande netwerken en die gemakkelijk bereikbaar is op een manier die past bij wat inwoners logisch vinden. Vertrouwen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Fundamentele wijziging

Dit kernidee is een fundamenteel ander uitgangspunt voor het sociaal domein. Dit maakt dat Oude IJsselstreek zaken anders organiseert. Het college wil nadrukkelijk écht doen wat nodig is en écht aansluiten bij de leefwereld van de inwoners, daarvoor treden wij buiten bestaande kaders en werkwijzen.