Vervolgstappen concept Visie op landschap, natuur en groene kernen.

Na de publicatie van het concept van de Visie op landschap, natuur en groene kernen zijn er veel reacties gekomen. Zoveel, dat Ria Ankersmit  van de raadscommissie meer tijd krijgt voor het aanpassen van de visie. Wethouder Ria Ankersmit: “Met meer tijd kunnen we ook de aandacht aan de reacties geven die ze verdienen en iedereen antwoorden.”

In januari zou de visie definitief worden, maar dat is nu uitgesteld. De wethouder komt in januari met een reactienota naar de raadscommissie, waarin ze per reactie omschrijft, of deze en hoe deze wordt verwerkt in het concept van de visie.

Na de presentatie van de visie is er veel onrust ontstaan bij agrariërs in de gemeente. Wethouder Ria Ankersmit heeft bij een protest door de agrariërs op het plein voor het gemeentehuis 26 reacties ontvangen en de betrokkenen ter plekke uitgenodigd om in gesprek te gaan. Op basis van deze uitnodigen zijn er aantal gesprekken gevoerd en heeft de gemeente ruim 300 reacties ontvangen onder andere via het beschikbare formulier op de website van de gemeente. In de raadscommissie van afgelopen woensdagavond hebben naast de raadsleden van de commissie, acht personen inspraak gehad, waaronder enkele agrariërs en sprekers met de focus op ontwikkeling van natuur en landschap. Er waren complimenten, maar ook kritische noten en vragen.

Een visie van iedereen

De visie is breed en gaat over het landschap, de natuur en de woonkernen. Het heeft dus eigenlijk op iedereen in de gemeente (indirect) invloed. Dat er veel reacties zijn gekomen en dat veel mensen betrokken zijn is dus logisch. Dat is ook de reden dat er voor gekozen is, om bij de totstandkoming veel inwoners en belangengroepen te betrekken, door onder andere drie informatieavonden, het betrekken van een klankbordgroep, een gemeente-brede enquête en zelfs een online mogelijkheid om live vragen te stellen aan wethouder Ria Ankersmit. Ria Ankersmit is blij met de reacties die ze nu allemaal ontvangt, maar het was nog mooier geweest als deze mensen bij de start al hun stem hadden kunnen laten horen. Voor de gemeente is het een  leermoment om nog zichtbaarder te maken dat de mogelijkheid tot meedenken er is, vanaf het begin.

De gemeente gaat aan de slag met de reacties en over het aanpassen van het concept moeten gewogen beslissingen worden genomen, die recht doen aan alle diverse standpunten. Er staan nog gesprekken met inwoners gepland en de mensen die gereageerd hebben, krijgen allemaal een antwoord.

Meer informatie over de visie kunt u hier vinden. Hier staat een korte video en is de hele visie in te zien.