12 november 2018

Verstoren van roeken in Kraaienbos, Kernspark en Oversluis

 

Introductie

In 2015 heeft de gemeente Oude IJsselstreek toestemming gekregen om de roeken te verjagen in het Kraaienbos in Silvolde, het Kernspark in Gendringen en op Oversluis in Ulft. De reden was dat omwonenden overmatige overlast ondervinden van de roeken. De verkregen ontheffingen gelden voor een periode van vijf jaar.

Werkwijze

Anders dan in voorgaande jaren willen wij nu de bestaande nesten op de drie locaties verwijderen. Afhankelijk van het weer beginnen we hiermee in de tweede helft van november 2018. Daarna onderneemt de wildbeheereenheid regelmatig actie om de roeken ertoe te bewegen een andere locatie te zoeken om te nestelen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een alarmpistool (geluid) of een sterke lamp (licht) . Meestal werkt een combinatie van beide het best. Voordeel van het licht is dat de geluidsoverlast sterk wordt verminderd. Echter de lamp werkt overdag niet goed genoeg.
Uit gesprekken met de vergunningverlener is duidelijk geworden dat we als gemeente waarschijnlijk geen nieuwe ontheffingen meer krijgen om roeken te verjagen. De roek is een vogel die landelijk in aantallen achteruit gaat. Daarnaast is gebleken dat bij het verjagen van de roek, deze naar andere locaties vertrekt en dan daar weer overlast geeft. Bovendien verspreiden grotere kolonies roeken die verstoord worden, zich vaak over meerdere kleinere kolonies.

Laat geen voedselresten en hondenpoep achter

Roeken voeden zich voornamelijk met insecten. Daarnaast eten ze van alles dat ze vinden. Zoals brood dat voor de eenden is gestrooid. Ook een frietje gaat er prima in en zelfs uit hondenpoep weten de vogels een prima maaltijd te halen. Dat is gelijk de reden waarom ze graag in de bebouwde kom zitten. Daar is namelijk meer dan genoeg eten te vinden. U kunt zelf helpen om de overlast te verminderen door voedselresten onbereikbaar te houden voor de roeken.

Informatie?

Mocht het verjagen van de roeken in en rond genoemde locaties vragen oproepen of toch tot overlast leiden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oude IJsselstreek. Dat kan via de meldingkaart op de website of via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292. U kunt dan vragen naar Barend Rijkmans.