29 april 2019

Verkeerssituatie Sint Jorisplein Terborg

 

Introductie

De verkeerssituatie op en om het Sint Jorisplein in Terborg is de afgelopen maanden in het nieuws geweest. Het is heel begrijpelijk en logisch dat de complexe verkeerssituatie reacties oproept bij inwoners. In sommige reacties lijkt het net alsof de gemeente nog niets heeft gedaan. Daarom leggen we graag uit wat er al gedaan is om de veiligheid te verbeteren.

De mogelijkheden om nieuwe aanpassingen te doen zijn zeer beperkt. Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte, maar ook met de ligging van de fietsroute.

Alle aanpassingen gedaan die mogelijk waren

Al eerder heeft de gemeente laten weten dat er in 2015 een aanpassing is gedaan om de situatie voor fietsers te verbeteren. Door de fietsoversteek te verleggen hebben afslaande automobilisten meer tijd en ruimte gekregen om fietsers waar te nemen. Daarvoor zijn al andere maatregelen getroffen, zoals aanvullende markering en bebording. Kanttekening hierbij is en blijft dat zelf opletten als weggebruiker in elke situatie van belang is.

Waarschuwingsborden

Gelet op de complexe verkeerssituatie en de ongevallen die zich helaas hebben voorgedaan blijft het van belang om alle verkeersdeelnemers te attenderen en waarschuwen. Daarom plaatsen we nieuwe waarschuwingsborden voor zowel auto- als fietsverkeer.

Verkeerslichten terugplaatsen is geen optie

Een veel gehoord geluid is de wens aan de gemeente om de verkeerslichten die er vroeger stonden (voor de renovatie van het kruispunt) weer terug te plaatsen. Naast het feit dat de indeling van de kruising - door het ontbreken van voorsorteerstroken - niet meer geschikt is voor verkeerslichten, kunnen deze ook weer leiden tot andere veiligheidsrisico’s. Denk daarbij aan het negeren van rood licht en kop-staart aanrijdingen.
Ook Veilig Verkeer Nederland geeft aan verkeerslichten geen passende oplossing te vinden.

Inloopmoment 20 mei

Op maandagavond 20 mei, voorafgaand aan de ledenvergadering van Terborgs Belang, organiseren we een inloopmoment tussen 18.00-19.00 uur bij Grand- Café Van der Eem in Terborg. Tijdens deze inloop is er gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen aan de gemeente over de verkeerssituatie.