Verjagen roeken

Direct aanwonenden van het Kraaienbos in Silvolde (bij De Schuylenburgh), Kernspark Gendringen en Oversluis Ulft ondervinden overmatige overlast van roeken. Daarom worden ook dit jaar de roeken op die plekken verjaagd met alarmpistolen en laserlicht.

Aanstaande maandag start het verjagen. Dit duurt totdat de eerste roeken gaan broeden en de eerste eieren in de nesten liggen. De verwachting is dat dit in mei is, een exacte datum is niet te noemen.

Afgelopen jaren is veel succes geboekt met de inzet van het laserlicht. Ook dit jaar wordt deze methode, naast de inzet van het alarmpistool, weer ingezet. Voor omwonenden betekent dit dat zij minder geluidsoverlast van het verjagen ervaren.  Het verjagen gebeurt wanneer de roeken aanwezig zijn. Dit is meestal 's ochtends (tussen 7 en 9 uur) en 's middags (tussen 11 en 13 uur) of 's avonds (tussen 18 en 20 uur).

Geen ontheffing voor andere locaties

De kans dat roeken op een andere locatie weer gaan broeden is mogelijk, zeker in hetzelfde broedseizoen. De gemeente heeft toestemming (een ontheffing) om op de genoemde locaties de verjaagactiviteiten uit te voeren en mag geen verjaagacties op andere plekken verrichten. Eigenaren die zelf een ontheffing hebben gekregen, mogen dat wel.

Laat geen voedselresten of hondenpoep achter

Roeken zijn vooral insecteneters. Daarnaast halen zij ook voedsel uit weggegooid eten en dierlijke uitwerpselen, zoals hondenpoep. U kunt zelf ook bijdragen aan het verminderen van de overlast door roeken, door ervoor te zorgen dat voedselhoudend afval voor roeken, en daarmee ook voor andere dieren, onbereikbaar is.

In 2020 gaat de gemeente met de Provincie en een ecoloog om tafel om de locaties met overlast te inventariseren en alternatieve locaties voor de roeken te vinden.

Informatie

Roept het verjagen van de roeken vragen bij u op? Dan kunt u via de website van de gemeente een melding doen www.oude-ijsselstreek.nl/melden of contact opnemen met Beheer Openbare Ruimte via (0315) 292 292.