Uitvoering groene maatregelen TenneT

Start aanleg bomen en bosjes onder hoogspanningsmasten DRU Industriepark

In 2018 heeft TenneT de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Voorst gerealiseerd. Met TenneT is afgesproken dat rondom de hoogspanningsmasten op het DRU Industriepark, bomen en bosjes worden geplant. Ook wordt bloemenmengsel ingezaaid. Eind januari 2020 wordt begonnen met de aanleg.

Aanleg groen

TenneT heeft met diverse partijen afspraken gemaakt over de aanleg van de groenmaatregelen. Ook met gemeente Oude IJsselstreek voor de locatie DRU Industriepark.

Op de tekening kunt u zien waar bosjes en bomen worden geplant en waar bloemenmengsel wordt ingezaaid.

Meer informatie

Het ‘Landschapsplan W 380’ bevat informatie en afspraken over de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de verplichte groenmaatregelen over het hele tracé Doetinchem - Voorst. Heeft u vragen dat kunt u mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl. Voor een snelle afhandeling vermeldt u ‘groenaanleg hoogspanningsverbinding’ in het onderwerp. Bellen kan natuurlijk ook via (0315) 292 292.