Tussenstand Woonplan Etten

Via dit bericht informeren wij (de gemeente) onze inwoners (met name de inwoners van Etten) over het proces van het woonwensenonderzoek en het vervolgtraject.

Eind 2019 is Peter van Heek van Dorpshuizen en kleine kernen Gelderland door Dorpsbelangen Etten als procesbegeleider voor de Kleine Kernen Aanpak in Etten geselecteerd. Binnen de Kleine Kernen Aanpak wordt de woningbouwbehoefte van de kern voor de komende jaren in kaart gebracht, om een zo compleet mogelijk Woonplan voor Etten te kunnen maken. Voor inwoners is er een grote rol weggelegd in deze aanpak. In maart 2020 is Peter van Heek met het in kaart brengen van de woonwensen gestart. Het in kaart brengen van de woningbouwbehoefte is deel 1 van de puzzel die is afgerond en verwerkt in een rapport. Deel 2 is de vraag waar de woningen waaraan behoefte is gebouwd kunnen gaan worden. Voor deel 2 zijn eigenaren van panden en gronden in de gelegenheid gesteld een woningbouwplan in te dienen. Op 7 december zijn in een online bijeenkomst vier plannen door de initiatiefnemers daarvan gepresenteerd. Dit zijn de plannen zoals de initiatiefnemer ze beoogd en die nog beoordeeld worden door de gemeente. Wij zien het Woonplan als iets dat dóór en vóór de inwoners van Etten wordt opgesteld.

Vervolgproces

De digitale presentatie van 7 december was enerzijds bedoeld om inwoners van Etten te informeren en anderzijds om te reageren op de ingediende plannen. Er zijn meerdere reacties gekomen en daar zijn we erg blij mee. Hoe meer informatie, hoe beter we belangen kunnen afwegen. Na meerdere gesprekken met verschillende partijen blijkt dat er niet één gezamenlijk plan zal komen.

Standpunt gemeente

De gemeente heeft op dit moment nog geen standpunt ingenomen. In de komende tijd wordt het concept Woonplan door de gemeente beoordeeld, waarbij we alle inzichten en reacties van alle partijen meenemen. Daarbij zal de gemeente kijken naar de wettelijke kaders waar we binnen moeten blijven, maar vooral naar het dienen van het algemene en brede belang van de inwoners van Etten. Midden of eind februari wordt de beoordeling van het concept Woonplan besproken in het college. De besluitvorming van het college hierover is openbaar en zal dus ook gepubliceerd worden in het Gemeentenieuws (in Oude IJsselstreek Vizier).