Toekomstbestendige bossen voor volgende generaties met bosbeheerplannen

Op 20 september heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het boombeheerplan en bosbeheerplan voor Oude IJsselstreek. In deze plannen staat hoe de gemeente werkt aan behoud en beheer van veilige en gezonde bomen en bossen voor de komende jaren.

Boombeheerplan

De gemeente heeft ongeveer 39.000 bomen in bezit. Vanuit de wet openbare veiligheid is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige situatie rondom deze bomen. Daarnaast hebben bomen natuurlijk onderhoud nodig om ze veilig en duurzaam te behouden voor de toekomst. In het Boombeheerplan staat hoe we deze bomen beheren en wat de kosten daarvan zijn. In april van dit jaar hebben we samen met de Bomengroep Oude IJsselstreek op de fiets verschillende bomenlanen bezocht om uitleg te geven over het boomonderhoud dat ging starten. Dat is van beide kanten positief ontvangen.  Het voorgaande Boombeheerplan is van 2008 en dit nieuwe boombeheerplan vervangt het verouderde plan.

Bosbeheerplan

Het Bosbeheerplan is nieuw en beschrijft het beheer van de bossen en natuurterreinen die eigendom zijn van de gemeente. Het beheer van de verschillende bossen is gericht op het ontwikkelen van belevingsrijk bos waar ecologie de basis vormt. Voor verschillende gebieden worden gerichte beheermaatregelen genomen, specifiek voor dát gebied. Hierdoor kun je uitdagingen aanpakken op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, toenemende druk van recreatie en de noodzaak voor duurzaam houtgebruik.

Informatieavonden

Het Bosbeheerplan worden verder toegelicht tijdens een tweetal informatieavonden. De eerste informatieavond is op 17 oktober in het buurtschapshuis in Sinderen. De tweede avond is op 24 oktober in de Schuylenburg in Silvolde. De avonden zijn toegankelijk voor inwoners die kennis willen nemen van de plannen en/of vragen hebben. Borgman Beheer Advies zal aanwezig zijn en ook wethouder Ria Ankersmit. Aanmelden voor de informatieavonden kan via de website van de gemeente.