23 juli 2018

Tijdelijke woningen statushouders Sinderen in reguliere verhuur

 

Introductie

In 2016 hebben gemeente en Wonion zich sterk gemaakt voor tijdelijke huisvestingslocaties voor statushouders in Oude IJsselstreek. Voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn in Sinderen tijdelijke woonunits gerealiseerd.

Omdat de stroom aan vluchtelingen nagenoeg is gestopt, is de vraag - vanuit statushouders - naar de tijdelijke woonunits in Sinderen ook kleiner geworden. Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion hebben daarom besloten de woningen via reguliere verhuur aan te bieden, op het moment dat er bij het vrijkomen van een woning geen vraag ligt voor het huisvesten van statushouders.

www.wonion.nl