Tijdelijke afsluiting openbare papiercontainers

Rond de jaarwisseling worden alle openbare papier- en kartoncontainers tijdelijk afgesloten vanaf donderdag 30 december 16.00 tot en met 3 januari 16.00 uur.

Heeft u vragen over de afvalinzameling dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.