Subsidie voor isolatie van woningen beschikbaar

Woningeigenaren die aan hun huis minimaal twee isolerende maatregelen treffen, kunnen hiervoor met ingang van 2 september gebruik maken van de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Deze subsidie bedraagt ongeveer 20% van de kosten voor de isolerende maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

De SEEH is een vervolg op de eerdere regeling, die eind 2016 en begin 2017 beschikbaar was. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er minimaal twee isolerende maatregelen tegelijk worden getroffen. Dit kan isolatie van het dak, de gevels, de vloer of het aanbrengen van isolerend (HR++ of Triple) glas zijn. De werkzaamheden moeten bij aanvraag van de subsidie al zijn uitgevoerd, maar wel ná 15 augustus 2019. De maatregelen moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven in de sectie ‘bouwnijverheid’. Kosten voor het zelf uitvoeren van maatregelen kunnen niet worden ingediend voor de subsidie.

Aanvullende maatregelen

Als u minimaal twee isolerende maatregelen treft, dan kunt u ook subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen, waaronder een energiezuinig ventilatiesysteem, isolerende deuren of een gecertificeerd energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-  per woning.

Zeer Energiezuinig Pakket

Daarnaast kunt u een bonus krijgen als u kiest voor het ‘Zeer Energiezuinig Pakket’. Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen, waarbij hogere eisen aan onder andere de isolatiewaarden worden gesteld. Met dit pakket wordt de woning voorbereid op ‘Nul op de Meter’ (NoM), een woning waarbij het energiegebruik gelijk staat aan de eigen opgewekte energie en de energierekening daardoor over een jaar gezien nul is.

Particulieren en VvE’s

U kunt als particuliere woningeigenaar de subsidie aanvragen, maar dit kan ook door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor het isoleren van bijvoorbeeld appartementen. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor een energieadvies van een gecertificeerde adviseur. 

De subsidie kan vanaf 2 september worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer hierover op www.rvo.nl. Meer informatie en advies over energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met het Energieloket van de gemeente via www.verduursaamenergieloket.nl of tel. (0314) 820 360.