Subsidie voor agrarische ondernemers via Landschapsfonds

Sinds begin dit jaar kunnen agrarische ondernemers, voor bestaand of nieuw aan te leggen landschap, een vergoeding krijgen voor het in eigendom hebben van landschapselementen via het Landschapsfonds. Doel van deze subsidieregeling is om te laten blijken dat we waardering hebben voor het landschapsbeheer dat zij doen.

Subsidie voor hagen, singels of poelen

Het landschapsfonds maakt het mogelijk om agrarische ondernemers een vergoeding van € 0,10 cent per vierkante meter per jaar te geven, als zij agrarische grond ter beschikking stellen aan het landschap.
Wethouder Ria Ankersmit: “Deze vergoeding geldt voor de langere termijn en staat in verhouding tot de opbrengst van gewassen als maïs en gras. Ook geven we als gemeente subsidie voor de aanlegkosten van landschapselementen, zoals hagen, singels of een boomgaard. Zo wordt het voor agrarische ondernemers steeds aantrekkelijker om zich bezig te houden met biodiversiteit en landschapsbeheer. Samen maken we het landschap gevarieerder, aantrekkelijker en creëren we een mooie omgeving om in te leven, te werken en te recreëren.”

Hoe aanvragen?

Dit jaar kan er nog subsidie aangevraagd worden voor landschapsprojecten. Bent u agrarisch ondernemer en wilt u meer informatie? Meld u zich dan vooral aan, via www.oude-ijsselstreek.nl/natuur-en-landschap.