Subsidie sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost (Oude IJsselstreek valt binnen het gebied Oost) en veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Door minder varkenshouderijlocaties moet de geuroverlast in veedichte gebieden minder worden. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 25 november 2019 via: https://mijn.rvo.nl/sanering-varkenshouderijen. Uw aanvraag moet op 15 januari 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen zijn.

Contactpersoon gemeente
Om een beroep te doen op deze ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)’, bent u als varkenshouder voor een deel afhankelijk van de medewerking van de gemeente. Om inzicht te krijgen of er mogelijkheden zijn voor het herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing, kunt u contact opnemen met ons gemeentelijk aanspreekpunt, Jeroen Stieber, Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292 of per e-mail j.stieber@oude-ijsselstreek.nl.

Beschikbaar budget
Van alle varkenshouderijen in Nederland ligt 84% in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Dit veroorzaakt gezondheidsrisico’s. De Sanering varkenshouderijen helpt die risico’s te verminderen. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Voor de Sanering varkenshouderijen is € 180 miljoen beschikbaar.

Meer info over deze regeling vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen