12 april 2019

Stichting en gemeente zetten concrete stappen voor realisatie Visie DRU Industriepark

 

Introductie

De afgelopen maanden zijn er concrete stappen gezet om de samenwerking op het DRU Industriepark te intensiveren en daarmee het succes van het DRU Industriepark verder uit te bouwen.

In december 2018 is de stichting DRU Industriepark officieel opgericht en heeft deze stichting een samenwerkingsconvenant gesloten met meerdere huurders op het park. Een programmacommissie bestaande uit structurele gebruikers van het park heeft vervolgens een werkplan met gezamenlijke projecten voor 2019 opgesteld. Op 28 maart 2019 hebben de gemeente Oude IJsselstreek en Stichting DRU Industriepark de huurovereenkomst getekend voor de gebouwen op het park. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet richting de realisatie van de Visie DRU Industriepark die de gemeenteraad in november 2017 heeft vastgesteld.

De kaders voor de samenwerking op het DRU Industriepark heeft de gemeente vorig jaar vastgelegd in het document ‘Samen voor een ijzersterk DRU Industriepark. Dromen, Denken, Doen’.
Op 13 december 2018 is de Stichting DRU Industriepark opgericht. De activiteiten van de DRU Cultuurfabriek, SSP-HAL en Galerie bij de Boeken zijn in deze stichting bij elkaar gebracht. De nieuwe stichting heeft in december 2018 een samenwerkingsconvenant gesloten met vier belangrijke partners: het CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland, gevestigd in de Afbramerij), de Bibliotheek, de Muziekschool (gevestigd in het Portiersgebouw) en Regio8 (gevestigd in het Loonbureau).

Gezamenlijke projecten

Een programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de nieuwe stichting, de convenantpartners en de andere eigenaren/huurders/structurele gebruikers op het park, heeft een werkplan voor 2019 opgesteld waarin gezamenlijke projecten staan beschreven. Dit zijn:

  • het verkennen van mogelijkheden voor het duurzaam exploiteren van de monumentale gebouwen op het park;
  • het doorontwikkelen van het park tot één museaal concept (waar monumenten, historie, tijdelijke en permanente exposities, (kunst)objecten en kunstbeurzen met elkaar worden verbonden tot één geheel);
  • branding van het DRU Industriepark;
  • het organiseren van een DRU festival in het kader van het 10jarig jubileum.

Huurovereenkomst

Met de ondertekening van de huurovereenkomst eind maart heeft de gemeente haar panden op het DRU Industriepark verhuurt aan één organisatie. De stichting DRU Industriepark huurt de gebouwen van de gemeente en verhuurt deze aan de vier partners. Het gaat om het Portiersgebouw, de Afbramerij, het Loonbureau en de SSP-HAL.