Statushouders tekenen participatieverklaring

Donderdag 17 november 2022 hebben statushouders (vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen omdat ze gevlucht zijn uit hun moederland vanwege gevaar voor eigen leven), in het bijzijn van wethouder John Haverdil, een participatieverklaring ondertekend. Deze verklaring is bedoeld om statushouders kennis te laten maken met de rechten, plichten en verwachtingen die we in Nederland kennen, zoals het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Daarnaast leren ze de gemeenschappelijke Nederlandse kernwaarden kennen, zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Ook doen ze hun eerste kennis op over de sociale regels. Zoals de leerplicht voor kinderen van 5 tot 16 jaar, recht op medische zorg maar wel via een verplichte verzekering of verantwoordelijkheid voor eigen levensonderhoud.

Introductie cursus participatie

Vanaf 2016 moeten alle mensen met een verblijfsstatus (statushouders) een aantal workshops volgen over Artikel 1 van de grondwet. Dit heet het Participatieverklaringstraject (PVT). Het Rijk heeft hiervoor een training bedacht. Bij ons hebben inwoners, die hiervoor een training volgden, samen met Sociaalwerk Oude IJsselstreek deze introductiecursus gegeven. 

De gedachte om hiervoor eigen inwoners op te leiden, is voortgekomen uit een bijeenkomst waarbij inwoners zich afvroegen hoe statushouders nu weten wat de gebruiken zijn in de Achterhoek? Het antwoord hierop kan natuurlijk het best gegeven worden door de inwoners zelf. Als afronding van het PVT werd afgelopen donderdag een participatieverklaring ondertekend. Dit PVT is slechts een onderdeel van een groot inburgeringsprogramma.

Contacten in de buurt

Naast het bestaande lesmateriaal was deze cursus een goede manier om kennis te maken met lokale gewoonten en gebruiken. Hiermee is een bodem gelegd voor contacten in de buurt. De participatieverklaring is geen vervanging, maar een onderdeel van de inburgeringscursus. Statushouders blijven verplicht om binnen drie jaar de inburgeringscursus af te ronden.