Start nieuwe contracten dyslexiezorg

In de Achterhoek zijn sinds 1 augustus 2021 de nieuwe contracten voor het leveren van de dyslexiezorg (EED) van kracht. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben met 3 zorgaanbieders contracten afgesloten: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B.
 

Een wijziging ten opzichte van de ‘oude’ contracten is dat met deze dyslexiezorgaanbieders meerjarige afspraken zijn gemaakt. De gemeenten werken gedurende maximaal 7 jaar met deze partijen samen voor het leveren van zorg en ondersteuning in het kader van dyslexiezorg.

Aanvragen dyslexiezorg

Komt uw kind in aanmerking voor een dyslexietraject? Dan kunt u in samenspraak met de school van uw kind, uw kind aanmelden. Dat kunt u doen via een aanvraagformulier dat u kunt downloaden van deze website. De aanvraag moet namelijk ook bij de gemeente worden ingediend.