Samenwerken met het sociale netwerk van een inwoner

Dinsdag 6 juli reikte wethouder Bert Kuster (sociaal domein) certificaten uit aan professionals uit Oude IJsselstreek die een scholing Sociale Netwerk Versterking (SNV) hebben afgerond. SNV richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van de volwassene, het kind of het gezin. Wethouder Kuster sprak, namens het college van B&W, de waardering uit voor de professionals en hun inzet binnen het sociaal domein.
 

De gemeente heeft Sociaal Werk Oude IJsselstreek, Sensire maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en mantelzorgondersteuning, jeugd- en gezinswerkers van Buurtzorg Jong en de Wmo-consulenten van de gemeente gezamenlijk integrale scholing aangeboden. De deelnemers gingen aan de slag met de werkwijze van Sociale Netwerk Versterking. Deze werkwijze sluit erg goed aan bij de visie van de gemeente ‘naar het hart van de beweging’.

Nog beter aansluiten bij het netwerk van de inwoner

Met de SNV-werkwijze is er meer ruimte voor de inwoner in het verkennen en samenwerken met zijn sociale netwerk. Samen met het netwerk neemt de inwoner besluiten en maakt hij/zij een plan voor de toekomst. Een klein team, bestaande uit de inwoner, mensen uit het netwerk en waar nodig ook professionals, volgt de uitvoering en borging van het plan en stelt deze waar nodig bij. Zo versterken inwoners hun reeds aanwezige zelf- en samenredzaamheid. De ervaring leert dat inwoners goed in staat zijn om met hun sociale omgeving zélf besluiten te nemen, passende oplossingen te vinden en plannen te maken voor de kwesties in hun leven. De gemeente faciliteert zo het optimaal en duurzaam inzetten van het sociaal netwerk en blijft evengoed waar nodig aanvullende hulp/expertise inzetten. Omdat het sociale netwerk en de eigen kracht van inwoners belangrijker wordt, vraagt dit soms om een aanpassing van de basishouding en verwachtingen van zowel de inwoner als de professional. Het is een aanvulling op de al goed gevulde ‘gereedschapskist’ van de professionals.

Oude IJsselstreek zet hiermee weer een stap in het realiseren van de visie

De gemeente heeft haar visie op het sociaal domein verwoord in ‘Naar het hart van de beweging’. Oude IJsselstreek gelooft dat er ruimte nodig is voor bezieling in de hulp, zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen en daarom móét het ook gaan over mensen. Het zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren van hulp, zorg en ondersteuning die aansluit op bestaande netwerken en die gemakkelijk bereikbaar is op een manier die past bij wat inwoners logisch vinden. Vertrouwen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit maakt dat Oude IJsselstreek zaken anders organiseert. Het college wil nadrukkelijk écht doen wat nodig is en écht aansluiten bij de leefwereld van de inwoners.

Wethouder Bert Kuster met cursisten Sociale Netwerk Versterking in de DRU hal
Wethouder Bert Kuster met cursisten Sociale Netwerk Versterking