Samen leren, spelen en ontdekken tijdens de Zomerschool

Leren, maar ook ontmoeten en samen spelen. Dat was de insteek van de Zomerschool die dit jaar op twee locaties in de gemeente werd gehouden. In de eerste en de laatste weken van de schoolvakantie kregen ongeveer 100 leerlingen van basisscholen in de gemeente de mogelijkheid om samen te werken en te spelen om zo goed voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan.
 

“We merken dat een hele groep leerlingen door de lange zomervakantie een terugval heeft in de ontwikkeling van taal en andere basisvaardigheden,” vertelt Wil van Empelen, directeur van de basisschool Dynamiek in Terborg. Omdat bijvoorbeeld thuis nauwelijks of geen Nederlands wordt gesproken. Of omdat kinderen in de vakantie niet buiten spelen met andere kinderen. Voor deze groep werkt het als je in de vakantie een lesprogramma aanbiedt, waardoor ze blijven oefenen met taal, rekenen en lezen.”

Andere opzet

De Zomerschool is dit jaar wat anders van opzet dan voorgaande jaren. De kinderen zijn door de scholen zelf uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. De zomerschool wordt begeleid door leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten en studenten. “Fantastisch hoe al deze mensen zich inzetten. We kunnen op deze manier een goed lesprogramma in elkaar zetten, waarbij we in de klas zitten maar ook sport en spel niet vergeten. Onze aanpak van dit jaar is een proef, waarmee we een mooie start hebben gemaakt die erg belangrijk is voor deze groep kinderen.”

Onderwijsassistent Anna begeleidt een groepje van 7- en 8-jarigen. “Voor mij een superleuke ervaring om met zo’n groep aan de slag te gaan. Ze komen elke dag vrolijk naar school en je merkt dat ze het fijn vinden om elkaar te zien. Veel kinderen hebben in de vakantie geen Nederlands gesproken en je merkt dat ze dat na een aantal uren al weer makkelijker oppakken. Daar werken we aan, ook bijvoorbeeld tijdens de gymles die ze elke dag hebben. Dan benoemen we bijvoorbeeld ‘achter’ en ‘voor’ en we oefenen de kleuren. Maar ook kinderen met Nederlands als eerste taal kunnen net even wat extra oefenen met rekenen en lezen. Het is fijn om ze die aandacht te kunnen geven.”

Lynn van 11 heeft het wel naar haar zin op de Zomerschool. “Thuis verveel ik me snel en weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Hier kan ik met andere kinderen spelen en ik leer ook nog wat. En ik heb nieuwe vrienden gemaakt.” Vertelt ze.

Samen leren en ontdekken

Dit jaar heeft ook voor het eerst een groep peuters deelgenomen aan de Zomerschool op locatie De Oersprong. Directrice Marca: ”Daar ben ik heel blij mee. Het is zo belangrijk dat de kinderen samen kunnen zijn. Natuurlijk zijn taal en rekenen goed om te oefenen. Maar ik maak me vooral zorgen om het sociaal emotionele. Zeker door de coronacrisis hebben kinderen elkaar (te) weinig gezien. Juist op die jonge leeftijd wil je dat ze samen dingen leren en ontdekken.”

Taalklascoördinator Marlies vult aan: “We hebben, in nauw overleg met de ouders, kinderen hiervoor uitgenodigd. Dat betekent dat kinderen van verschillende scholen bij elkaar zitten. Daar worden heel snel contacten gelegd en nieuwe vriendschappen gesloten. Soms wonen kinderen best dicht bij elkaar maar kennen ze elkaar niet, omdat ze op een andere school zitten. Het is mooi dat die ontmoeting er nu is.”