7 september 2018

Samen kinderen een gezonde basis bieden

 

Introductie

Er zijn te weinig pleeggezinnen. Daarom schoof wethouder Bert Kuster op 31 augustus 2018 bij een pleeggezin van Lindenhout aan tafel. Hier hoorde hij van de pleegouders wat het betekent om een pleeggezin te zijn.

Zo dicht mogelijk bij huis

Soms kunnen kinderen door verschillende omstandigheden niet meer thuis wonen. Tijdelijke opvang of opvang voor langere tijd bij een pleeggezin kan dan een oplossing zijn. Deze gezinnen bieden een warm nest en stabiele basis waarin kinderen mogen opgroeien. Samen met de biologische ouders en hulpverleners delen pleegouders de opvoedtaken. Kijken ze wat het beste is voor het kind. En proberen ze er naar toe te werken dat kinderen op den duur weer thuis kunnen wonen.

Het is fijn als een kind dichtbij huis kan worden opgevangen. Als een kind niet meer thuis kan wonen maar naar een pleeggezin moet, is dat al ingrijpend genoeg. Maar wanneer school, hobby´s en vriendjes hetzelfde kunnen blijven, voelt dat veilig en vertrouwd. Voelt een kind zich sneller op zijn gemak en ontwikkelt het zich beter. Daarom streeft de gemeente naar opvang zo dicht mogelijk bij huis. Maar door een structureel tekort aan pleeggezinnen, wordt opvang binnen onze gemeente steeds lastiger.

Scholder an scholder

Bert Kuster: “Kinderen hebben de toekomst. Als we samen met lef willen bouwen aan de toekomst van Oude IJsselstreek is het belangrijk dat we ‘scholder an scholder’ gaan staan om de jeugd van Oude IJsselstreek een gezonde basis te bieden. Daar plukken we zelf op den duur de vruchten van.”

Is pleegzorg iets voor u?

Wilt u een bijdrage leveren aan de opvoeding van deze kinderen? Kijk dan op  www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden voor meer informatie.