Resultaten onderzoek Inwonerspanel naar grof huishoudelijk afval

In januari hebben we het inwonerspanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’ vragen voorgelegd over grof huishoudelijk afval. We waren benieuwd naar uw ideeën om de inzameling van grof huishoudelijk afval en de scheiding hiervan verder te verbeteren. Hieraan hebben 858 inwoners deelgenomen, een reactiepercentage van 60,2%. Door dit grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Grof groen afval

Ruim 85% van de deelnemers is tevreden over de huidige inzamelingsfrequentie (4 x per jaar) van grof groen tuinafval. Er zijn echter maar weinig mensen die het grof groen afval 3 of 4 keer per jaar laten ophalen (gemiddeld 4%). De meerderheid (65%) maakt geen gebruik van deze inzamelmogelijkheid.

Grof grijs afval en huisraad

Een ruime meerderheid (84%) van de respondenten wist dat men Stichting Aktief in Doetinchem kan benaderen voor het ophalen van herbruikbare huisraad. Slechts 42% wist dat dit ook kan voor niet herbruikbare huisraad. Deelnemers benaderden Aktief gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar en de grote meerderheid (88%) is (zeer) tevreden over de dienstverlening.
Redenen waarom (51%) van de respondenten grof grijs afval of huisraad in de grijze container doen zijn: te duur om via brengpunten af te voeren (35%); te ingewikkeld om (via de regels) af te voeren (25%) en niet weten dat het niet in de grijze container mag (24%).

Puin, bouw- en sloopafval

Dat je sloopafval, bielzen en dergelijke moet afvoeren naar particuliere verzamelpunten is bij de meeste deelnemers bekend (81%). Respondenten gaan gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar naar een dergelijk verzamelpunt. Hiervan is 56% (zeer) tevreden over de dienstverlening en 18% is (zeer) ontevreden.

Welk inzamelingssysteem?

Over de vraag welk grof afval inzamelingssyteem de voorkeur heeft, waren de meningen verdeeld.
42% kiest voor één gemeentelijke milieustraat voor alles; 35% geeft de voorkeur aan de huidige manier van afval inzamelen en 20% kiest ervoor dat de gemeente alle soorten grof huishoudelijk afval aan huis ophaalt of dat ze hun spullen in de buurt kwijt kunnen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het college van B&W onderzoekt de mogelijkheden voor inzameling van grof huishoudelijk afval en legt een aantal scenario’s voor aan de gemeenteraad. Om tot een zorgvuldige afweging te komen wordt een aantal scenario’s onderzocht en uitgewerkt. Ook de resultaten van het onderzoek via het Inwonerspanel worden meegenomen in de afweging van de verschillende scenario’s.