Provincie wijst drinkwaterreserveringsgebieden aan

Om ook in de toekomst in voldoende drinkwater te kunnen voorzien, reserveert provincie Gelderland grondwater voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De provincie wijst daarvoor zogeheten drinkwaterreserveringsgebieden aan. Deze gebieden hebben bescherming nodig en er gelden beperkingen voor, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. Uit deze gebieden worden in de toekomst grondwaterbeschermingsgebieden geselecteerd. Voor de ontwikkelingen in het gebied betekent dit dat zij vaker te horen krijgen: “nee, tenzij”.

Ook in onze gemeente is een gebied aangewezen door de provincie. Als gemeente onderschrijven we het belang van de drinkwatervoorzieningen voor nu en in de toekomst. Maar, omdat dit een gebied is, waar we al plannen heeft rondom bijvoorbeeld woningbouw, ontwikkeling van bedrijven en energieopwekking, zal de gemeente haar bezwaren uiten tijdens de nu lopende inspraakperiode. Wethouder Ben Hiddinga: “We maken ons zorgen om enkele belangrijke plannen die we vanuit de gemeente willen uitvoeren in dit gebied. De bestemming als kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied zou kunnen betekenen dat de voortgang van sommige projecten in het gebied stagneert.” Wethouder Ria Ankersmit: ”Ook voor onze inwoners en ondernemers kan het gevolgen hebben. We vinden het dan ook heel belangrijk dat iedereen op de hoogte is.”

De provincie is verantwoordelijk voor de aanwijzing van de gebieden en de communicatie rondom dit onderwerp. Zij organiseert een online informatiebijeenkomst op 10 november 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voor meer informatie: www.gelderland.nl . Onze inwoners en ondernemers kunnen indien nodig, bij de provincie bezwaar indienen. De inspraakperiode eindigt op 30 november 2021.